Tentakel

Finansieringen ska anpassas till de faktiska indirekta kostnaderna

Utdrag ur regeringens regleringsbrev till Vetenskapsrådet i decembar 2009, sid 7, under ap3 (NT):

4. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och prop.2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.
Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

Källa: Läs hela regleringsbrevetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Datum: 2010-03-29
Skriv ut