Tentakel

"Forskningsråden bör inte fatta beslut om anställning"

Utdrag ur propositionen En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor, sid 76-77:
 
Regeringen anser, liksom en majoritet av remissinstanserna, att universitet och högskolor själva bör få fatta beslut om anställning av all personal utifrån de behov som finns. Det innebär att förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd bör upphävas. Forskningsråden bör således, enligt regeringens mening, framöver endast besluta om finansiering av anställningar och forskningsprojekt. Däremot bör forskningsråden inte fatta beslut om anställning.

Källa: En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolorPDF.


Datum: 2010-03-29
Skriv ut