Vetenskapsrådet
"Det finns ingen vetenskap utan fantasi och ingen konst utan fakta."
- Vladimir Nabokov
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2010 Nr 1
Riskprojekt - mot nya höjder.
TEMA: RISK
Åren 2003-2005 delade Vetenskapsrådet ut bidrag till forskningsprojekt som klassades som riskprojekt.
Tentakel har kollat hur det gick för de fyra projekten inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
I stort sett har de fallit väl ut och genererat flera publicerade artiklar.
TEMA: RISK
Christer Svensson forskar kring ett flexibelt radiosystem för mobiltelefoni.
– För mig ska vetenskap vara innovativ och risktagande, säger han.
TEMA: RISK
Ann-Mari Fransson forskar kring fosforupptag i växter.
– Systemet är mer komplicerat än jag trodde, säger hon.
TEMA: RISK
Peter Högberg forskar på kolbalansen i skogsområden.
– Det har gått riktigt bra, säger han.
TEMA: RISK
Anders Götherström forskar kring hur korna domesticerades.
– Vi kunde visa att tamboskapen huvudsakligen kom utifrån, och inte från europeiska uroxar, säger han.
Ben från gråval hittad utanför Ystad.
I somras hittade två fiskare ett stort ben när de trålade botten utanför Ystad. Nu har Naturhistoriska riksmuseet undersökt benets DNA och konstaterar att det tillhörde en gråval.
Under 2010 får många lärosäten nya rektorer.  De utses av regeringen efter förslag från lärosätets styrelse. Här är namnen.
Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap har tagit fram ett dokument med stategiska överväganden.
Luca Jovine.
Luca Jovine vid Karolinska Institutet är en av de 17 mest begåvade unga forskarna i Europa som utnämnts till EMBO Young Investigators för 2010-2012.
Många lärosäten har fått del av regeringens särskilda medel till strategiska satsningar. Men när det gäller hur pengarna ska fördelas på central respektive lokal nivå resonerar man olika.
Tentakel har kollat hur universiteten gör.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.