Vetenskapsrådet
" Forskning är att se vad alla sett och tänka vad ingen annan tänkt."
- Albert Szent-Gyorgyi
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2009 Nr 9

Anställning som postdoktor i Sverige är avsevärt mer populärt än postdoktorsstipendium utomlands. (Klicka på bilden för en större version.) (Grafik: Vetenskapsrådet)

Postdok i Sverige är populärast

(Klicka på bilden för en större version.)

(Klicka på bilden för en större version.)

(Klicka på bilden för en större version.)

Annika Johansén. (Foto: VR)

Nio forskare har beviljats anställning som postdok i Sverige och tio har beviljats postdoktorsstipendium i 2009 års höstutlysning för postdoktorer inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
Vetenskapsrådet utlyser bidrag till postdoktorsstipendier och anställning som postdok i Sverige två gånger per år. Utlysningen är gemensam för de fyra områdena Naturvetenskap och teknikvetenskap (NT), Medicin (M), Humaniora och samhällsvetenskap (HS) samt Utbildningsvetenskap (U).

I höstens utlysningar kom det som vanligt flest ansökningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap – totalt 140 stycken.

Postdoktor i Sverige populärast

Anställning som postdoktor i Sverige är klart populärast, och därmed också svårast att få. Inom NT inkom 87 ansökningar varav nio beviljades (beviljandegrad på 10,3 %). (Se listanöppnas i nytt fönster nedan.) En orsak kan vara att det är tryggare med en tjänst än ett stipendium. En annan skillnad är att denna bidragsform inte kräver en svensk doktorsexamen, till skillnad från postdoktorsstipendierna.

– Andelen utländska forskare som söker anställning som postdoktor i Sverige ökar stadigt för varje år, vilket visar att Sverige är attraktivt för andra länder. Det stora trycket handlar alltså inte bara om att många svenska forskare vill stanna i Sverige av familje- eller andra praktiska skäl, säger Annika Johansén, Vetenskapsrådets handläggare för postdoktorsutlysningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Vill till Stockholm och Uppsala

De mest populära värdhögskolorna för anställning som postdok i Sverige är Stockholms universitet och Uppsala universitet, tätt följt av Lunds universitet.
Till postdoktorsstipendierna inkom 53 ansökningar, varav tio beviljades (beviljandegrad 18,9 %). (Se listanöppnas i nytt fönster nedan.).

Som vanligt är USA det land där folk helst vill tillbringa sin tid som stipendiat utomlands i, både bland sökande och beviljade.

Beviljningsgraden är i stort sett densamma för kvinnor och män.

Fotnot: Läs om matematikern Lisa Nilsson som får anställnings som postdoktor på Chalmersöppnas i nytt fönster.

Fotnot: Vetenskapsrådet har under 2009 beviljat 151 postdoktorsstipendier och bidrag till anställning som postdok i Sverige, inom NT, M, HS och U. I pengar handlar det om cirka 140 miljoner kronor för 2009. Totalt sökte 755 personer vilket innebär att ungefär var femte beviljades bidrag.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.