Vetenskapsrådet
" Forskning är att se vad alla sett och tänka vad ingen annan tänkt."
- Albert Szent-Gyorgyi
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2009 Nr 9

Eva Grönlund är kanslichef för CEPN som kommer att hantera misstankar om forskningsfusk. (Foto: VR)

Ny instans hanterar forskningsfusk

Vid årsskiftet inrättas en expertgrupp för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.
– Det är ett mycket viktigt uppdrag, säger Eva Grönlund, kanslichef vid CEPN.
Vid årsskiftet inrättas en expertgrupp för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN). 
– Det är ett mycket viktigt uppdrag och det är spännande att vi nu inom några veckor har en fristående instans för att hantera forskningsfusk, säger Eva Grönlund, kanslichef och chefsjurist vid CEPN.

Expertgruppens uppdrag är att på begäran av lärosäten yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskning.

Vetenskapsrådet har sedan 2002 haft en expertgrupp som på uppdrag av universitet och högskolor utreder ärenden där oredlighet i forskningen misstänks. Den läggs nu ned.
Förändringen fanns med redan i forskningspropositionen Ett lyft för forskning och innovation, men Vetenskapsrådet fick uppdraget att behålla expertgruppen tills allt blev klart.

– Vi ska försöka ta tillvara all den erfarenhet och kunskap som Vetenskapsrådet samlat på sig under åren, men det återstår fortfarande vissa moment som måste lösas, säger Eva Grönlund.

Etisk sakkunskap

Expertgruppen för oredlighet i forskning kommer att bestå av en ordförande och fyra övriga ledamöter, alla med personliga ersättare. Av de fyra övriga ledamöterna, vilka ska ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden, ska en företräda etisk sakkunskap.

Ordförande och ersättare för ordförande utses av regeringen. Övriga ledamöter och ersättare för dem utses av regeringen efter gemensamt förslag av Vetenskapsrådet, Formas, FAS, Vinnova samt förslag från CEPN och från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

Fotnot: De ärenden som redan påbörjats i den gamla expertgruppen hos Vetenskapsrådet kommer att slutföras där.

Pamela Werner

Datum: 2009-12-14
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.