Vetenskapsrådet
" Forskning är att se vad alla sett och tänka vad ingen annan tänkt."
- Albert Szent-Gyorgyi
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2009 Nr 9

Lisa blir postdoktor på Chalmers

Lisa Nilsson ska vara postdoktor på Chalmers.

Matematikern Lisa Nilsson är en av dem som fick anställning som postdok i Sverige inom naturvetenskap och teknikvetenskap i höst. Här berättar hon om sin forskning.
– Mitt forskningsområde är komplexanalys och geometri i flera variabler. I synnerhet studerar jag så kallade amöbor och koamöbor som är geometriska objekt som definierades först 1994 respektive 2005, och kom att knyta komplexanalys närmare flera olika matematiska grenar, så som algebraisk geometri och kombinatorik.

Amöbor har till exempel tillämpningar inom funktionsteori i komplexanalys, inom algebraisk geometri, och strängteori i teoretisk fysik. Matematiska amöbor är geometriska objekt som i avbildbar dimension skulle kunna påstås ha vissa utseendemässiga likheter med biologiska amöbor. Jag och mina medförfattare har bland annat använt amöbor till att beskriva konvergensområden för hypergeometriska funktioner, funktioner som har stor betydelse inom till exempel teoretisk fysik.

Var ska du vara och varför?
– Jag ska vara på Chalmers tekniska högskola. De har Sveriges största forskargrupp i komplexanalys i flera variabler, med både unga lovande forskartalanger och väletablerade professorer som är världsedande inom sitt ämne. Det känns verkligen spännande att få komma dit och bli en del av denna forskarmiljö.

Vad betyder detta för dig?
– Det betyder att jag får värdefull tid till att forska och utveckla min forskning, och samtidigt utvidga mitt kontaktnät. Allt detta är förutsättningar för att etablera en akademisk karriär.

Eva Högström

Datum: 2009-12-14
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.