Tentakel

Här är Vetenskapsrådets nya styrelse

Lars Anell är ny styrelseordförande för Vetenskapsrådet. (Foto: Demos)

Vetenskapsrådets nya styrelse för perioden 2010-2012 kommer att bestå av bara nio ledamöter. Sex av dem är forskarvalda via elektorsförsamlingen. Följande sex personer har utsetts, varav två kommer från Linköpings universitet och två från Stockholm.
  • Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, Stockholms universitet
  • Lena Carlsson, professor i klinisk metabolisk forskning, Göteborgs universitet
  • Danuta Fjellestad, professor i engelska, Uppsala universitet
  • Britt Marie Sjöberg, professor i molekylärbiologi Stockholms universitet
  • Olle Stendahl, professor i medicinsk mikrobiologi, Linköpings universitet
  • Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, Linköpings universitet

Regeringen har utsett ytterligare tre ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse:

  • Lars Anell, styrelseproffs och internationellt verksam nationalekonom, blir ordförande
  • Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreterare i Save the Children Alliance och tidigare ledamot Vetenskapsrådets styrelse, blir vice ordförande.
  • Pär Omling, generaldirektör på Vetenskapsrådet.

Datum: 2009-12-14
Skriv ut