Tentakel

De satt i valberedningen för elektorsförsamlingen

Den av elektorsförsamlingen utsedda valberedningen för ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap har bestått av följande ledamöter:
  • Petter Minnhagen, Umeå universitet
  • Inger Andersson, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Nils Dencker, Lunds universitet
  • Sten-Åke Elming, Luleå tekniska universitet
  • Christina Moberg, Kungliga Tekniska högskolan
  • Lars Nielsen, Linköpings universitet
  • Lisbeth Olsson, Chalmers tekniska högskola

Datum: 2009-12-14
Skriv ut