Vetenskapsrådet
" Forskning är att se vad alla sett och tänka vad ingen annan tänkt."
- Albert Szent-Gyorgyi
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2009 Nr 9

Här är ledamöterna i nya NT-rådet

Bengt Andersson.

Svante Björck.

Olle Eriksson.

Olle Häggström.

Ellen Moons.

Elisabeth Rachlew.

Anders Rantzer.

Pernilla Wittung-Stafshede.

Susanne Åkesson.

Från och med årsskiftet blir det ett nytt ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet.
Här är alla ledamöter.
Sedan regeringen ändrat reglerna för Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har ämnesrådet krympts från totalt 21 ledamöter till nio. Syftet är en effektivare organisation och ett ökat forskarinflytande, men innebär samtidigt att den vetenskapliga bredden i rådet minskar. 

Här är de nio forskarvalda ledamöterna som kommer att sitta i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap (NT-rådet) perioden 2010-2012:

  • Bengt Andersson, professor i kemisk reaktionsteknik, Chalmers
  • Svante Björck, professor i kvartärgeologi, Lunds universitet, ledamot i NT-rådet 2007-2009
  • Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism, Uppsala universitet
  • Olle Häggström, professor i matematisk statistik, Chalmers
  • Ellen Moons, docent i materialfysik, Karlstads universitet
  • Elisabeth Rachlew, professor i tillämpad atom- och molekylfysik, KTH
  • Anders Rantzer, professor i reglerteknik, Lunds universitet
  • Pernilla Wittung-Stafshede, professor i biologisk kemi, Umeå universitet
  • Susanne Åkesson, professor i zoologisk ekologi, Lunds universitet
 
Från det gamla ämnesrådet är det bara Svante Björck, professor i geologi i Lund, som bli kvar. Övriga åtta är nyval.
Sven Stafström, som suttit i NT-rådet sedan 2007, kommer att ersätta Arne Johansson som huvudsekreterare från och med den 1 juli 2010. Huruvida Stafström kommer att vara involverad i ämnesrådet för kontinuitetens skull, kan ämnesrådet besluta om på sitt första möte i början av februari.

Forskarrepresentanterna valdes av elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet den 9 december. Valberedningensöppnas i nytt fönster målsättning har varit att hitta kandidater med brett stöd i forskarsamhället och som kan tänkas göra en betydelsefull insats i NT-rådet och fungera som stöd i Vetenskapsrådets beredningsarbete.

Ett absolut villkor var att NT-rådet ska bestå av fyra respektive fem ledamöter av vardera kön. Man har också strävat efter att försöka täcka in hela NT-rådets ämnesspektrum och ha en rimlig balans mellan lärosäten.
 
Elektorsförsamlingen har även utsett en ny styrelse för Vetenskapsrådetöppnas i nytt fönster (se nedan).
 
Generaldirektören Pär Omling, vars mandatperiod går ut vid årsskiftet, har fått förlängt förordnande i ytterligare ett år av regeringen.

 
Fotnot: Här hittar du alla nya ledamöter i Vetenskapsrådets olika ämnesrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.