Vetenskapsrådet
" Forskning är att se vad alla sett och tänka vad ingen annan tänkt."
- Albert Szent-Gyorgyi
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2009 Nr 9

Nytt ämnesråd – och nya arbetssätt

Huvudsekreterare Arne Johansson. (Foto: Vetenskapsrådet)

Elektorsförsamlingen beslutade nyligen om sammansättningen av det nya, nio personer starka NT-rådet. En person blir kvar från det gamla rådet förutom den nye huvudsekreteraren Sven Stafström som tar vid den 1 juli 2010. Med mer än en halvering av antalet ledamöter får vi nog söka en del nya arbetssätt. Som ett underlag för det fortsatta arbetet har NT-rådet under hösten arbetat fram ett strategidokument som adresserar ett flertal av de utmaningar vi står inför, som till exempel en förändrad befattningsstruktur.
 
I 2009 års utlysning hade vi nya medel för "strategiska områden" (ICT och energi). Rådet valde att lägga dem på större rambidrag. Detta tillsammans med den satsning som styrelsen gjort på "större bidrag" gör att vi fått en betydligt större variation i bidragsstorlek, vilket jag själv tror är en bra trend. Rådet överväger också att införa en större flexibilitet i bidragslängd, med ökad användning av 4- och i viss mån 5-åriga projekt.
 
Jag önskar alla en lugn och skön julhelg och framför allt ett gott nytt spännande forskningsår 2010!
Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2009-12-14
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.