Vetenskapsrådet
" Forskning är att se vad alla sett och tänka vad ingen annan tänkt."
- Albert Szent-Gyorgyi
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2009 Nr 9

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Risk för sämre kvalitet med Open Access

Christina Moberg varnar för riskerna med Open Access.

DEBATT
Allmänhetens tillgång till vetenskapliga resultat är inte bara en rättighet. I dagens kunskapssamhälle är kännedom om forskningens landvinningar också en nödvändighet för den som önskar ta del av samhällsutvecklingen. Vetenskapsrådets beslut angående införande av Open Access till resultat från forskning finansierad med skattemedel  kan därför vid första påseende tyckas välmotiverat.
 
Vetenskaplig litteratur är dock skriven för specialister och måste så vara eftersom den beskriver vetenskapens frontlinjer; innehållet är vanligen knappast tillgängligt för lekmannen. Populariserad, vetenskapligt korrekt, litteratur tjänar bättre än originalartiklar syftet att sprida vetenskapliga resultat – här behövs större satsningar och medverkan av aktiva forskare. Det fåtal personer som trots allt önskar ta del av originalresultat kan redan idag, som tidigare Tentakeldebattöreröppnas i nytt fönster påpekat, be författaren om en gratis kopia av önskad artikel.

Vetenskapliga resultat måste vara tillförlitliga, beskrivna med hänvisningar till tidigare relevanta resultat och på sådant sätt att de kan kontrolleras – detta är hörnstenarna som borgar för vetenskapens trovärdighet. För att uppfylla dessa krav behövs en rigorös peer review. Vidare behövs professionella redaktörer som ser till att budskapet är klart och tydligt presenterat, och redaktioner som erbjuder professionella sökverktyg.

Open Access-tidskrifter, åtminstone inom mitt område (kemi), uppfyller inte de rigorösa krav på kvalitetsgranskning som bör ställas – förekomst av peer review betyder inte med nödvändighet att den är av hög kvalitet.
 
Ett alternativ till Open Access-tidskrifter som rekommenderas – förvånande nog även av Vetenskapsrådet (VR) – är öppen publicering av den sista versionen av manuskript som sänts för publicering. Men vetenskapen är inte betjänt av ogranskade manuskript som inte är slutgiltiga versioner, med samtliga korrektioner införda och bildmaterial i slutgiltig form. Vetenskapen står och faller med peer review som förmår skilja vederhäftig forskning från strunt och plagiat. Varje övertramp vad gäller god vetenskaplig sed bidrar till att minska allmänhetens förtroende för forskning och vetenskap och därmed dess vilja att via skattemedel betala forskningen. Med Open Access riskerar vi att sänka kvaliteten på publicerade arbeten. I debatten har hittills inget framkommit som lugnar i detta avseende.

Just inget har heller framkommit som berättigar själva idén med Open Access. Allmänhetens rättigheter, som var motivet för VR:s beslut, har knappast berörts i debatten i Tentakel. Försvaret för Open Access har mest handlat om tillgänglighet för andra forskare och ökad citeringsfrekvens, det senare dock ifrågasatt, enligt den Wikipedia-artikel Erik Svensson rekommenderar som fortbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Och man frågar sig om ökad citeringsgrad berättigar sämre kvalitetsgranskning.
 
Vad som återstår är att köpa rätten till Open Access för reguljärt publicerade artiklar, med påföljd att stora delar av VR-anslagen kommer att gå till publiceringskostnader. Tidskrifter med hög vetenskaplig kvalitet tar ut höga avgifter – inte förvånande eftersom rigorös granskning och professionell editering är dyrt – så de bästa forskarna drabbas hårdast. Och man frågar sig till vilken nytta.
 
När till slut Open Access-anhängarnas idéer om gratis tidskrifter genomförts och författarna står för alla kostnader må frestelsen bli stor att välja billigare alternativ och sämre kvalitetsgranskning – då ska ju universitetsforskarna också ta de kostnader industrin idag står för med sina prenumerationer.
 
Många med mig oroar sig över konsekvenserna av Open Access, men vi för en ojämn kamp mot mäktiga organisationer. Det är som Davids strid med Goliat men utan tillgång till svärdet som hugger huvudet av jätten.

Christina Moberg
Professor i organisk kemi, KTH

Datum: 2009-12-14
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.