Tentakel

De har haft Tage Erlander-professuren

Internationellt framstående svenska eller utländska forskare får genom Tage Erlanders gästprofessur möjlighet att tillbringa ett år vid universitet, högskola eller forskningsinstitut i Sverige. Innehavare av professuren utses bland internationellt mycket framstående forskare.
 
2010 års Tage Erlander professor blir matematikern Jean Christophe Yoccoz.

Tidigare innehavare:
2009: Claire Tomlin, signaler och systemlänk till annan webbplats
2008 Øystein Fischer, teknisk fysiklänk till annan webbplats
2007 John McNamara, teoretisk biologilänk till annan webbplats
2006 Achim Richter, kärnfysiklänk till annan webbplats
2005 Jannette Carey, kemi länk till annan webbplats
2004 ej tillsatt
2003 Roger Summers, zoofysiologi
2002 Harry Kesten, matematik
2001 Kurt Lambeck, geofysik
2000 Vladilen Letokhov, laserspektroskopi
1999 Barry Ninham, ytkemi
97/98 Bruce R Levin, genetik
96/97 William Fulton, matematik
95/96 David R Veblen, geokemi/kristallografi
94/95 Joseph E Green, ytfysi
k93/94 Christopher K Mathews, molekylärbiologi
92/93 Gérard Bricogne, kristallografi
91/92 Paul Crutzen, atmosfärkemi
90/91 Sheldon Datz, atomfysik
89/90 D James Morré, forskning om cellmembraner
88/89 John E Hobbie, biogeokemiska kretslopp
87/88 John E Fornaess, matamatisk analys
86/87 Roald Hoffman, teoretisk kemi
85/86 Donald T Farley, plasmafysik
84/85 Tomàs Paces, vittringsforskning
83/84 ej tillsatt
82/83 Robert G Wentzel, limnologi


Datum: 2009-12-14
Skriv ut