Tentakel

Hedrar statsminister Erlander

Professuren inrättades 1981 av riksdagen för att hedra den tidigare statsministern Tage Erlander på hans 80-årsdag.
Internationellt framstående svenska eller utländska forskare får genom Tage Erlanders gästprofessur möjlighet att tillbringa ett år vid universitet, högskola eller forskningsinstitut i Sverige.  

Bjuds in av Vetenskapsrådet

Innehavaren utses genom inbjudan från Vetenskapsrådet länk till annan webbplats. Professuren ledigkungörs inte, utan dekaner och institutionschefer vid de matematisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna inbjuds att nominera kandidater. Förslag till innehavare tas sedan fram av referensgrupperna inom ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.
Professuren finansieras genom Vetenskapsrådets statsanslag som sedan 1992 är förstärkt med medel från Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik. Totalt disponerar rådet cirka 1,6 miljoner kr per år för professuren.

Har fått Nobelpris

Under årens lopp har Tage Erlanders gästprofessur varit ett viktigt instrument för att till Sverige knyta internationellt framstående forskare inom olika naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga områden.
Innehavare av professuren utses bland internationellt mycket framstående forskare. Ett tydligt tecken på det är att två av innehavarna fått Nobelpriset, Roald Hoffman 1981 och Paul Crutzen 1995, båda i kemi.


Datum: 2009-12-14
Skriv ut