Tentakel

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi

Målen i Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ser ut så här:

Vetenskapsrådet ska
• uppnå och behålla en jämn könsfördelning i beredningsgrupper och andra organ
• bevaka att andelen kvinnor och män bland dem som söker bidrag hos Vetenskapsrådet motsvarar kvinnors och mäns andelar bland högskolans disputerade lärare/forskare
• ha samma beviljningsgrad för kvinnor och män och samma genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män med hänsyn tagen till forskningens karaktär och till stödformen
• främja jämställdheten inom det svenska forskarsamhället.


Datum: 2009-11-09
Skriv ut