Vetenskapsrådet
"Det är något konstigt med tekniken. Den ger dig en rejäl spark framåt med det ena benet och sätter krokben med det andra."
- C.P. Snow
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2009 Nr 8

Spartak Gevorgian har järn på hjärnan. (Foto: Chalmers)

Spartak utvecklar kommunikationssystem

Regeringen har utsett informations- och kommunikationsteknologi (ICT) till ett prioriterat strategiskt forskningsområde. 12 av 52 huvudsökande får dela på 135 miljoner kronor i fyraåriga rambidrag. Spartak Gevorgian vid Chalmers tekniska högskola är en av dem.
Han har fått ett bidrag om 12,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för fyra års forskning på så kallade bulkakustiska tunnfilmskomponenter.
 
– Det är en stor lättnad. Jag kan använda min tid för forskning, för att effektivt fullfölja gamla forskningsidéer och komma upp med nya, säger han. Ämnet är högaktuellt och de föreslagna lösningarna – varav flera är patenterade – är lovande vad gäller kostnad, storlek och effektförbrukning. Tidigare har jag lyckats få anslag från EU-kommissionen för liknande projekt.
 

Nya funktionaliteter

Enligt Spartak Gevorgian kommer framtida forskningsaktiviteter att fokusera på nya funktionaliteter hos komplexa metaloxider. Hans forskningsgrupp Emerging Microwave Technologies vid Chalmers har erfarenhet av multiferroiska material, en typ av komplexa metaloxider, för mikrovågs- och THz-tillämpningar.
 
– Vårt projekt siktar mot att använda relativt outforskade egenskaper hos multiferroiska material. En stor del av arbetet kommer att utföras i nära samarbete med Ericsson AB.
 
Spartak Gevorgians forskningarbete har ett brett tillämpningsområde. Trots att de multiferroiska komponenterna ofta är designade för kommunikationssystem, kan de tillämpas inom många andra områden, till exempel sensorer, radar och inom bilindustrin.
 
Vad kommer du att göra med pengarna?
– För det första kommer pengarna att delfinansiera ett antal doktorandtjänster. En doktorand kommer att arbeta under handledning av professor Eva Olsson vid Chalmers, med fokus på analys av tunnfilmers nanostruktur. Två eller tre studenter kommer att fokusera på filmprocessning och komponenttillverkning. En av dem kommer att handledas av professor Ilia Katardjiev vid Uppsala universitet, för att utforska nya material för bulkakustiska tunnfilmskomponenter (Film Bulk Acoustic Resonator, FBAR).

Övriga studenter kommer att arbeta med Spartak Gevorgian på instutitionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap (MC2) på Chalmers, med att utveckla styrbara FBAR-komponenter. Rambidraget kommer också att användas för kunskapsspridning.

Spartak Gevorgian tror att hans liv kommer att förändras i och med de nya medlen.
– Tyvärr handlar professurer idag ofta mer om att söka finansiering för forskargruppen, än om faktisk forskning. Nu verkar det som att jag kommer att ha mer tid över för forskning och också för familj och vänner.
 
 
Namn: Spartak Gevorgian.
Ålder: 61år.
Familj: Gift, en dotter och tre söner.
Yrke: Professor i fysikalisk elektronik, Chalmers.
Inspirationskällor: Framgångsrik tillämpning av ferroelektriska material i mikrovågskomponenter och dess potential för andra tillämpningsområden.
Längar efter: Industralisering av forskningsresultat.

Tommy Karlholm

Datum: 2009-11-09
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.