Tentakel

Läs Veteskapsrådets beslut om Open Access

"Styrelsen beslutar att alla sakkunnigbedömda konferens- och tidskriftspublikationer som emanerar från av Vetenskapsrådet helt eller delvis finansierad forskning ska publiceras som Open Access. Ifall publiceringen sker som parallellpublicering i öppna institutionella arkiv ska deposition ske vid publiceringstillfället och senast göras öppet tillgängliga inom högst sex månader."

Källa: Protokoll från Vetenskapsrådets styrelses sammanträde den 5 oktober 2009.


Datum: 2009-11-09
Skriv ut