Tentakel

Fakta om PLoS

De kanske mest kända Open Access-tidskrifterna kommer från PLoSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Public Library of Science), en ideell organisation som startades av tre biomedicinare i oktober 2000. Målet, då som nu, är att göra all forskningslitteratur fritt tillgänglig för alla i öppna arkiv på nätet.

PLoS driver sju tidskrifter med peer review, fritt online – en generell och sex ämnesspecifika tidskifter. (PLoS ONE, PLoS Biology, PLoS Medicine, PLoS Computational biology, PLoS Genetics, PLoS Pathogens, PLoS Neglected tropical disasters). Tekniken gör att publiceringen är snabbt och billig. Dessutom har författarna upphovsrätten. Tidningarna erbjuder också ett forum för diskussion i samband med artiklarna.

Tidningen finansieras delvis genom donationer, men affärsmodellen är att den som får sina artiklar publicerade betalar en viss avgift, i nuläget mellan 1 350 och 2 900 dollar beroende på ämnesområde. Forskare vid vissa forskningsinstitutioner har rabatt. I Sverige är bara Lunds universitet kopplat till PLoS. Forskare som inte har finansiering för publicering kan få dispens.

PLoS har sitt säte i San Francisco, USA


Datum: 2009-11-09
Skriv ut