Vetenskapsrådet
"Forskning är vad jag sysslar med när jag inte vet vad jag sysslar med. "
- Wernher von Braun
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2009 Nr 7

Sju nya rådsforskare inom natur och teknik

Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap beslutade den 25 september om sju nya anställningar som forskare.
Vetenskapsrådet rådsforskaranställningar innebär heltidsfinansiering under tre år med möjlighet till förlängningen i ytterligare tre år. Syftet med anställningen är att ge duktiga forskare ytterligare meritering och öka rekryteringen till forskarbanan.

De sju som föreslås få var sin rådsforskartjänst är:

  • Avancerade spridningstekniker: Gergely Katona, Göteborgs universitet
  • Ekologisk genetik: Jarone Pinhassi, Högskolan i Kalmar
  • Enzymologi: Johan Elf, Uppsala universitet
  • Experimentella studier av mjuka material: Aleksandar Matic, Chalmers tekniska högskola
  • Flerskalig modellering inom strömnings- eller materialmekanik: Johan Hoffman, Kungliga tekniska högskolan
  • Integrerad geofysisk tolkning av den litosfäriska manteln: Ari Tryggvason, Uppsala universitet
  • Oorganisk syntes: Sascha Ott, Uppsala universitet
Pamela Werner

Datum: 2009-10-05
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.