Vetenskapsrådet
"Forskning är vad jag sysslar med när jag inte vet vad jag sysslar med. "
- Wernher von Braun
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2009 Nr 7

Nio ska det vara!

Huvudsekreterare Arne Johansson. (Foto: Vetenskapsrådet)

Regeringen har nu släppt ett pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där man slår fast att det ska vara nio ledamöter i ämnesråden för naturvetenskap och teknikvetenskap och för humaniora och samhällsvetenskap.

Alla dessa ledamöter ska vara elektorsvalda forskarrepresentanter, vilket regeringen påpekar ska ses som ett tecken på ökat forskarinflytande inom ämnesråden. Inom medicin kommer man dessutom att ha två så kallade allmänrepresentanter. Motivet till att förstärka M-rådet med dessa två men inte göra motsvarande för NT-rådet förefaller ganska diffust, men det verkar vara något vi får leva med.

NT-rådet har idag totalt 21 ledamöter så minskningen till nio kommer att få en del konsekvenser i form av delvis nya arbetssätt, bland annat på grund av att det nätverk av kompetens som NT-rådet idag utgör kommer att bli glesare.

Nio ledamöter kommer också att bemanna styrelsen för Vetenskapsrådet, där sex kommer att vara elektorsvalda forskarrepresentanter. Det blir alltså en något mindre styrelse som kommer att få ett ordentligt utvidgat mandat jämfört med tidigare.

Vi får vänta ytterligare någon vecka innan vi får den nya instruktionen för Vetenskapsrådet med mer detaljer, men klart redan nu är att det blir nya utmaningar för Vetenskapsrådets styrelser och ämnesråd och nya relationer mellan dessa två nivåer.

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2009-10-05
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.