Vetenskapsrådet
"Forskning är vad jag sysslar med när jag inte vet vad jag sysslar med. "
- Wernher von Braun
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2009 Nr 7

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Erik Lindahl undrar om tvärvetenskap finns. (Foto: Eva Barkeman)

Tvärvetenskap är bara en naturlig utveckling

DEBATT
En gång i tiden – det känns avlägset, men var faktiskt bara åtta år sedan – disputerade jag inom teoretisk fysik. Sedan dess har jag haft lyckan att kunna röra mig i ett fascinerande gränsland av datorarkitekturer, bioinformatik, membranproteiner, biokemi, läkemedelsutveckling, och på senaste tiden till och med anestesiologi. Jag vet inte riktigt vilken etikett jag ska använda på mig själv längre; jag är inte riktig teoretisk fysiker, inte traditionell kemist, knappast datorvetare, och vi ska nog vara väldigt tacksamma att jag åtminstone själv inte går in i labbet. Inom flera delområden samarbetar jag med kollegor som är betydligt mer kompetenta än jag själv, men det finns en kärna av modellering och informatik där jag trivs rätt bra.

Trots en frisk (alternativt hopplös) blandning av discipliner har jag faktiskt aldrig funderat på min forskning i termer av tvärvetenskap. Finns det egentligen någon särskild sorts "tvärvetenskap" som är väsensskild från annan vetenskap?

Tvärvetenskap blir till på vägen

För min del handlar det egentligen bara om ett brinnande intresse för problem inom biologi och medicin, samtidigt som vi lyckats utveckla en del tekniker och modeller som gör det möjligt att angripa de problemen på nya sätt – det som är grundforskning inom biokemi är ofta samtidigt väldigt tillämpad fysik, och utvecklingen av nya datormetoder är helt enkelt något vi på vägen blivit tvungna till.

Men är det här egentligen speciellt eller skilt från vanlig disciplinär forskning? Samtliga duktiga forskare jag ser som förebilder har en fantastisk förmåga att fokusera på att lösa viktiga problem, och sedan ganska osentimentalt adoptera och överge olika tekniker, och samarbeta där de inte själva har kompetens, istället för att bara använda sina egna metoder. Dessutom är väl själva definitionen på viktiga problem att lösningarna faktiskt är användbara inom tillämpningar, vare sig de råkar falla inom matematik, miljökemi eller medicin?

På samma sätt ser jag inget större egenvärde i samarbeten eller integration om forskningen inte leder till viktig ny kunskap. Mycket av det vi kallar tvärvetenskap är snarare naturlig utveckling av nya områden och discipliner: Francis Crick och Jim Watson var en gång i tiden fysiker respektive ornitolog, men idag ser vi det som självklart att de hörde till de första molekylärbiologerna!

Rigid struktur för utlysningar

I min mening är inte den stora frågan om forskning ska vara inom- eller tvärdisciplinär, utan hur vi bäst stödjer all ny banbrytande forskning. I det avseendet är det största strukturella problemet i Sverige att vi har en väldigt rigid struktur för institutioner, tjänster och utlysningar. Medan amerikanska universitet ofta utlyser breda tjänster inom "fysik" eller "kemi" tenderar vi i Sverige att beskriva anställningar i stil med "teoretisk kemi, med inriktning mot teknik X tillämpat på problem Y" – till om med från Vetenskapsrådets sida. Även när intentionerna är goda leder det ofta till att institutioner fortsätter att investera i förra generationens problemområden, och yngre forskare pressas att anpassa sig till existerande forskning för att lättare hitta anställningar.

Det är hög tid att vi inför ett system där samtliga nya forskare verkligen är helt oberoende, både vetenskapligt och finansiellt, från dag 1 som forskarassistent eller biträdande lektor. Samtidigt ska vi ställa höga krav på vetenskaplig kvalitet och resultat, men vilka områden, tekniker eller samarbeten forskaren använder för att nå dit skall vara helt upp till henne!

Erik Lindahl
Docent i bioinformatik, Stockholms universitet

Datum: 2009-10-05
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.