Tentakel

Rapporten rekommenderar dessa förändringar av ERC

Vaira Vike-Freiberga har utvärderat ERC och gillar inte byråkratin. (Foto: Eva Barkeman)

Panelen, ledd av Vaira Vike-Freiberga, understryker att det europeiska forskningsrådet har stor strategisk betydelse för europeisk forskning och måste stärkas. Vidare konstaterar man i rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att ERC lyckats över förväntan med att dra till sig framstående granskare för att bedöma ansökningarna.

Problemet är dock den byråkrati som omgärdar verksamheten. Panelen menar att ERC bör styras mer av forskare och mindre av administratörer.

På kort sikt bör en rad enkla åtgärder göras, på lång sikt ska ERC utvärderas igen. Funkar det inte bättre då, föreslår panelen en ny organisation enligt paragraf 171 i EG-fördraget.

Här är panelens direkta rekommendationer:

  • Integrera styrelsesättet inom ERC genom att slå ihop tjänsterna som generalsekreterare och förvaltningschef i en person med både vetenskaplig excellens och administrativa egenskaper.
  • Anpassa bidragen efter hur frontforskning bedrivs. Ge pengarna som en klumpsumma istället för att ha kontrakt där varje krona måste redovisas, vilket gör det svårt att ändra forskningsinriktning efter resultaten.
  • Tillsätt en permanent kommitté som utser ledamöterna i ERC:s vetenskapliga råd.
  • Ha en strukturerad process för att rekrytera forskare för bedömning av ansökningarna. Låt en underkommitté inom vetenskapliga rådet ansvara för en databas med namn.
  • Inför en mer "användarvänlig" administration av granskning av ansökningar, så inte granskarna tappar lusten för detta viktiga frivilligarbete.
  • Förbättra transparensen genom att offentliggöra protokollsammanfattningar från det vetenskapliga rådets sammanträden.
  • Tillsätt en särskild kommitté som hanterar jävssituationer.
  • Ge en rimlig ekonomisk ersättning till ledamöterna i vetenskapliga rådet och deras heminstitutioner.
  • Underlätta rekryteringen av forskarutbildad personal till kansliet.

 
Fotnot: Läs hela rapporten där ERC:s organisation utvärderaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs också svaretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på rapporten från ERC:s vetenskapliga råd.


Datum: 2009-10-02
Skriv ut