Tentakel

ERC har en budget på 7,5 miljarder euro

Europeiska forskningsrådet (ERClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) inrättades av den europeiska kommissionen i februari 2007 för att stödja forskardriven spetsforskning inom ramen för det särskilda programmet Idéer inom det sjunde ramprogrammet. Budgeten är på totalt 7,5 miljarder euro (2007-2013).

Forskningsrådet ska stimulera vetenskaplig excellens i Europa genom att stödja och uppmuntra de allra bästa, verkligt nyskapande forskarna inom alla discipliner. Enda kriteriet är vetenskaplig excellens.

200 anställda

ERC består av ett oberoende vetenskapligt råd och ett genomförandeorgan, ett kansli i Bryssel, som är ansvarigt inför EU-kommissionen. Det vetenskapliga rådet ska lägga fast den vetenskapliga strategin och metoderna, medan handläggningen av ansökningarna sker på kansliet med omkring 200 anställda – majoriteten med egen forskarbakgrund.

ERC har två typer av utlysningar: Starting Grants (Starting Independent Researcher Grant)länk till annan webbplats och Advanced Grants (Advanced Investigator Grant)länk till annan webbplats, där en tredjedel går till de unga forskarna. Nyligen är den andra omgången av Starting Grants klar, där fem unga svenska forskare har fått medel. (Läs artikeln öppnas i nytt fönsterom dem i Tentakel).

Låg beviljningsgrad

Sedan starten har man fått in totalt 15 000 ansökningar och beviljat runt 800 bidrag. 800 framstående forskare har suttit i panelerna och 2 000 externa granskare har medverkat.
ERC står för en procent av forskningsfinansieringen i Europa. Rådet delar årligen ut 1,6 miljarder Euro, vilken motsvarar en tredjedel av den amerikanska finansiären NSF:s budget. Beviljningsgraden ligger på 10-12 procent.


Datum: 2009-10-02
Skriv ut