Vetenskapsrådet
"Forskning är vad jag sysslar med när jag inte vet vad jag sysslar med. "
- Wernher von Braun
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2009 Nr 7

Krantz vill se en svensk högskola i världsklass

Tobias Krantz vill få fler att utbilda sig inom naturvetenskap och teknik. (Foto: Anette Anderssson)

Han har disputerat och varit med och skrivit folkpartiets högskolepolitiska program. Forskning är inget nytt område för nye ministern Tobias Krantz. Men det viktigaste för en forskningsminister är ett brinnande intresse och engagemang för svensk högskola i världsklass, säger han.
– Det är så klart en fördel att ha jobbat i akademin och varit i den akademiska vardagen, med diskussioner om forskarens och forskningens villkor, tillägger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.
 
När Tentakel träffar honom har han varit minister i ett par månader. Han tillträdde i juni, i den mest hektiska perioden strax efter att Sverige blivit ordförandeland i EU.
– Jag har fått en intensiv men bra start och upplever att utnämningen har tagits emot positivt, säger han.
 

Kursändring

Hans forskarutbildning har förstås haft betydelse i det sammanhanget. Avhandlingen i ämnet statskunskap handlade om regionfrågan och lades fram i Uppsala 2002. Därefter började han på folkpartiets riksdagskansli, där han bland annat har varit med och skrivit det högskolepolitiska programmet i partiet som gick till val med fiktiva löpsedlar som ropade ut att ett Nobelpris hamnat i Sverige.
– Det är en förhoppning men Nobelpris delas ofta ut till upptäckter som gjorts för 30-40 år sedan. Vi har lagt om kursen och gör en storsatsning på forskning och grundforskning men det kommer att dröja innan vi ser resultat.

En del av kursändringen handlar om att mer pengar ska fördelas efter excellens. Från och med 2010 kommer tio procent av landets samlade basanslag att omfördelas efter kvalitetskriterier.
 

Vill satsa på elituniversitet

Tobias Krantz eget parti vill göra en ännu större satsning på excellens – folkpartiet vill att åtminstone ett svenskt universitet ska utvecklas till elituniversitet. I de stora forskningssatsningarna på starka forskningsmiljöer som gjorts de senaste åren, som Berzeeli- och Linnéstöd och nu senast regeringens strategiska satsningar, har väldigt mycket pengar gått till Lunds universitet. Är det på väg att bli ett elituniversitet?
 
– Lunds universitet är ett bra och starkt forskningsuniversitet, tillsammans med flera andra universitet och högskolor, säger Tobias Krantz.
– Det ska bli spännande att se vad det nya systemet leder till. Vi ser redan strukturförändringar som mer specialisering, profilering och samarbeten. Så tycker jag att det ska vara. Vi måste fokusera och kraftsamla mer.

Övergripande är det tre forskningspolitiska frågor han ser som viktigast.
– Det första är att få en långsiktig och stabil finansiering. Därför ökar vi anslagen. Det andra är kvalitet, mer av pengarna ska fördelas efter excellens, samt akademisk frihet och vetenskaplig autonomi.

Grundforskningen har åsidosatts


 
Hur ser han då på förhållandet mellan grundforskning och tillämpad forskning?
– Båda är viktiga och förutsätter varandra. Finns inte grundforskning finns ingen forskning att tillämpa och den tillämpade är central för att forskning ska komma till nytta. Jag har tidigare varit kritisk mot att grundforskningen åsidosatts vilket har påverkat Sverige som forskningsnation. Vi ligger långt fram inom många områden men vi kan bli ännu bättre.

Något vi kan bli bättre på är att få fler ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik. Det låga intresset är ett problem, tycker Tobias Krantz.
– Vi har därför lagt om politiken för grund- och gymnasieskolan för att få fler elever att läsa till exempel avancerade kurser i matematik på gymnasiet och ser redan att det har gett resultat. För att Sverige ska fortsätta vara en framstående forskningsnation och bygga välfärd för framtiden är det viktigt att fler utbildar sig inom naturvetenskap och teknik.
 
 
Namn: Tobias Krantz.
Ålder: 38 år.
Yrke: Högskole- och forskningsminister.
Familj: Hustru och en 4-årig son.
Bor: Jönköping och Stockholm.
Intressen: Träffa vänner, god middag, läser (gärna deckare), saker som sonen tycker om som till exempel utflykt till Kolmården.

Tobias Krantz.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.