Vetenskapsrådet
"Motsatsen till en korrekt förklaring är en felaktig förklaring. Men motsatsen till en djupsinnig sanning kan mycket väl vara en annan djupsinnig sanning."
- Niels Bohr
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
September 2009 Nr 6

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Kreativitet i tid och rum

Cambridge är en kreativ miljö som skapar Nobelpristagare.

BOKRECENSION
Titel: Kreativitet i tid och rum
Författare: Gunnar Törnqvist
Förlag: SNS förlag
Kreativitet är i sig ett relativt ungt begrepp, som kan spåras till slutet av 1800-talet. Ordet kom dock i flitig användning först efter andra världskrigets slut. Men vad är egentligen kreativitet? Kopplar det till person eller miljö? Kan kreativa miljöer skapas genom samhällsplanering?

I boken "kreativitet i tid och rum - processer, personer och platser" erbjuder Gunnar Törnqvist en bred översikt om aktuell forskning kring begreppet kreativitet, med särskild tonvikt på kreativitetens platser och miljöer. I slutet av boken exemplifieras teorierna om kreativitetens förutsättningar med exempel från Nobelpristagares levnadsöden.

Eftersom kreativitet är ett modernt begrepp som ofta används i skoldebatten (exempelvis det kreativa barnet) har nog de flesta läsare en ganska enhetlig bild av vad kreativitet är. När boken är läst är det lätt att tänka: "lärde jag mig egentligen något nytt om vad kreativitet är?" och lika lätt att svara "jag tror inte det". Åtminstone så funderade recensenten i de banorna.

Bokens värde ligger emellertid i systematiseringen och problematiseringen av begreppet kreativitet. Den stimulerar läsaren att tänka vidare kring kreativitetens villkor i ett större modellsammanhang. Kanske är känslan av att inte lära sig något nytt egentligen en besvikelse över att boken inte fortsatte ytterligare ett hundratal sidor. För ämnet är intressant.
Med denna ambivalens i bakhuvudet får boken varken mer eller mindre än tre tentakler.

Betyg: 3 Tentakler

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.