Vetenskapsrådet
"Motsatsen till en korrekt förklaring är en felaktig förklaring. Men motsatsen till en djupsinnig sanning kan mycket väl vara en annan djupsinnig sanning."
- Niels Bohr
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
September 2009 Nr 6

Öst, väst, nord, syd? Åt vilka håll indikatorn slutligen pekar visar sig i budgetpropositionen. (Foto: SXC)

Ny version av fördelningsmodellen

Calle Jacobsson har lett arbetet med bibliometriindikatorn. (Foto: Vetenskapsrådet)

Vetenskapsrådet har tagit fram ännu en ny modell för omfördelning av basanslag till svenska universitet. Det innebär att utfallet blir något annorlunda än i förra versionen av den så kallade bibliometriindikatorn. Mest påverkas de små högskolorna.
I våras tog Vetenskapsrådet fram en beräkningsmodell "Bibliometrisk indikator som underlag för medelsfördelninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" åt regeringen som underlag för omfördelning av fem procent av basanslagen till svenska lärosäten 2010. Där visade man på nackdelar med den modell som föreslogs i forsknings- och innovationspropositionen.

Fick göra om

Därför valde Vetenskapsrådet att modifiera modellen i sin rapport, med brasklappen att det är för tidigt att använda den. Regeringen var dock inte nöjd, utan bad Vetenskapsrådet att göra om indikatorn utifrån forskningspropositionens preliminära modell.

Den nya versionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som lämnades in den 14 juli, har just den uppdelning i 34 områden och de "områdesnormaler" som användes i forskningspropositionen.

– De nackdelar som vi redovisade i vår förra rapport kvarstår, säger Carl Jacobsson, chef för Vetenskapsrådets avdelning för forskningspolitisk analys, som lett arbetet med bibliometriindikatorn.

Förändrat utfall

I båda versionerna användes perioden 2005-2008 för att mäta vetenskaplig produktion och citering för respektive lärosäte. Den nya beräkningen ger dock ett något förändrat utfall. Främst är det fördelningen till de mindre högskolorna som påverkas – oftast till deras fördel – medan effekten inte är lika stor för de stora etablerade universiteten.

Exakt hur fördelningen kommer att se ut presenteras i höstens budgetpresentation som läggs fram den 21 september.

Fotnot: Läs artikeln Här är bibliometriindikatornöppnas i nytt fönster i förra numret av Tentakel.

Eva Barkeman

Datum: 2009-09-07
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.