Vetenskapsrådet
"Motsatsen till en korrekt förklaring är en felaktig förklaring. Men motsatsen till en djupsinnig sanning kan mycket väl vara en annan djupsinnig sanning."
- Niels Bohr
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
September 2009 Nr 6

Under konferensen i Lund enades deltagarna om en deklaration för EU:s nästa ramprogram. (Foto: Jesper Wadensjö)

EU:s forskningspolitik utstakad i Lund

Europeisk forskning måste fokusera på att möta de stora utmaningarna som världen står inför. Det fastslog de 350 deltagarna i konferensen "New Worlds – New Solutions" i Lund.
Europeisk forskning måste fokusera på att möta de stora utmaningarna som världen står inför. Det fastslog de 350 forskare, forskningsfinansiärer, företagare och politiker från hela Europa som deltog i konferensen "New Worlds – New Solutions" som hölls i Lund i juli.

I forskningskonferensen, som inledde det svenska ordförandeskapet i EU, diskuterades riktlinjerna för hur EU:s framtida forsknings- och innovationspolitik ska utformas.

Konferensens innehåll och den slutdeklaration – the Lund Declaration – som antogs, ska nu ligga till grund för utformningen av den europeiska forskningen, bland annat det kommande ramprogrammet för forskning och innovation från 2014.

Deklarationen slår fast att EU:s forskningspolitik borde lämna den nuvarande tematiska och byråkratiska strukturen. Man bör istället fokusera på att lösa några av de utmaningar världen står inför, exempelvis klimathotet, vattenbrist, demografi och pandemier.

"Bra konferens"

– Det var en mycket bra konferens med spännande diskussioner. Lunddeklarationen är en stark plädering för ökade resurser till forskning på europeisk nivå, för bättre samverkan mellan olika nivåer och för vässade innovationssystem. Jag ser fram emot att se hur våra idéer förs vidare, säger konferensens ordförande Pär Omling, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

I deklarationen betonas också vikten av att grundforskningen får utrymme för att kunna förse den Europeiska unionen med nödvändig kunskap. En annan slutsats i Lunddeklarationen är att universiteten i Europa måste moderniseras och bli bättre på att samarbeta med varandra och med andra forskningsinstitutioner. Målet är att Europa måste kunna skapa och underhålla forskningsinfrastruktur i världsklass.

Fokus på kunskapstriangeln

– Jag är mycket tacksam för det arbete som lagts ned i Lund. Konferensens deklaration är startskottet för det arbete vi ska bedriva de kommande månaderna. Förslagen i deklarationen stämmer väl med de prioriteringar vi gjort, säger högskole- och forskningsministern Tobias Krantz.
– Vårt fokus ligger på att stärka den så kallade kunskapstriangeln – samverkan mellan utbildning, forskning och innovation – samt på att göra det europeiska forskningsområdet mer effektivt och transparent.

Birgit Andersson

Datum: 2009-09-07
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.