Vetenskapsrådet
"Motsatsen till en korrekt förklaring är en felaktig förklaring. Men motsatsen till en djupsinnig sanning kan mycket väl vara en annan djupsinnig sanning."
- Niels Bohr
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
September 2009 Nr 6

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Djupet först, sedan bredden

Fredrik Höök gillar tvärvetenskap, men menar att de djupa kunskaperna är en förutsättning.

DEBATT
Jag disputerade 1997 i ämnet fysik, men ganska unikt för den tiden hade jag haft en delad tjänst mellan en biokemiinstitution vid Göteborgs universitet och en fysikinstitution vid Chalmers tekniska högskola. I min doktorandutbildning kombinerades renodlad fysik med olika biokemiska och biofysikaliska frågeställningar.

Mitt tvärvetenskapliga avhandlingsarbete, som utfördes under handledning av och i nära samarbete med flera mer eller mindre seniora forskare från olika discipliner, resulterade utöver en doktorsavhandling också i ett par patentansökningar. Dessa kom att ligga till grund för företaget Q-Sense AB, som idag säljer och vidareutvecklar ett instrument för analys av ytor, speciellt anpassat för olika biologiska tillämpningar. Min tvärvetenskapliga kompetens har delvis bidragit till företagets framgång, men utgör bara en av många viktiga komponenter.
 

Tvärvetenskap premieras

Själv lämnade jag aldrig akademin, men min forskning kom att bli en akademisk kontaktpunkt för företagets första kunder, vilka valdes ut från världsledande universitet såsom ETH Zürich, Stanford, Harvard etc. Som företagets akademiska representant gav jag därmed min grupp en ganska unik möjlighet att, utifrån en tvärvetenskaplig bas, bygga upp ett brett internationellt kontaktnät. Redan 2004 hade jag meriterat mig för min första professur i ämnet Nanovetenskap för biofysik, med en tjänstebeskrivning som passade utmärkt för min tvärvetenskapliga forskningsprofil. Jag har framsynta handledare att tacka för min förhållandevis snabba akademiska karriär, och såväl nationella som internationella anslagsgivare har på senare år premierat tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Följande citat är till exempel hämtat från en ansökan vi skrev för ett av våra nyligen beviljade forskningsprogram:
 
"Vetenskapliga genombrott och nya innovationer föds ofta i gränslandet mellan olika discipliner. Genom att förena de senaste framstegen inom fysik, kemi och biologi utgör idag nanovetenskap och nanoteknik ett av de mest utpräglat tvärvetenskapliga forskningsområdena. /.../ Samtidigt som det globaliserade samhället står inför utmaningar som är svåra att överblicka, inger insikten om de möjligheter som nanotekniken kan erbjuda inom områden, som IT, medicinsk teknik och energiproduktion stort hopp."
 

Ska alla skolas till blandakademiker?

Jag står helt och fullt bakom citatet ovan. Samtidigt har jag lekt med tanken på hur det skulle se ut om alla drev sin forskning i gränslandet mellan olika discipliner; om alla, i likhet med mig, skolades till att bli en blandning mellan fysiker, kemist, biolog eller medicinare. Ska den typ av akademisk karriärväg som jag har tagit, vilken kombinerar företagsbildning med forskning, fungera som en förebild för alla unga studenter?

Både tvärvetenskapliga forskningsprogram och etablerandet av nya företag baserade på innovationer skapade i en akademisk miljö har en självklar och viktig plats att fylla i dagens forskningssamhälle. Renodlad tvärvetenskap kan dock bära frukt bara om de existerar i nära samverkan med grupper med väsentligt mer solid förankring i renodlad fysik, matematik, kemi, elektronik, biologi, medicin etc.
 

Bredda inte grundutbildningen för tidigt

Vi bör göra allt vi kan för att premiera samverkan och kommunikation över de traditionella disciplingränserna, och jag tror och hoppas att tvärdisciplinära forskargrupper som den jag representerar kan hjälpa till att katalysera den typen av aktiviteter. Samtidigt bör tvärdisciplinära forskningsprojekt initieras med viss försiktighet. Inte minst viktigt är att fråga sig när under en utbildning man ska bredda studenters kompetens, och hur stor andel av våra utbildningar och forskningsprojekt som bör vara renodlat tvärdisciplinära. Samtidigt som flertalet innovationer med stor säkerhet kommer att födas i gränslandet mellan olika discipliner, kommer framtida genombrott också att kräva en allt djupare kompetens inom respektive disciplin.

Om vi för tidigt breddar alla våra grundutbildningar, mastersprogram och doktorandutbildningar, är jag övertygad om att vi riskerar att urholka det fundament som nya vetenskapliga framsteg vilar på. Samtidigt som tvärvetenskap erbjuder en bas för framtida innovationer, riskerar dessa att gå förlorade om tvärvetenskap inte balanseras och existerar i samverkan med forskning fokuserad på fördjupad förståelse för fundamentala naturvetenskapliga fenomen, och inte minst teoretiska beskrivningar av de samma.

Det är, tror jag, framförallt nya former för samverkan som vi ska sträva efter, där tvärvetenskaplig kompetens i sig kan utgöra en brygga.

Fredrik Höök
Professor i biologisk fysik, Chalmers tekniska högskola

Datum: 2009-09-07
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.