Tentakel

Här är regeringens förlag till nya regler för Vetenskapsrådet

Regeringens förslag till nya reglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för Vetenskapsrådet kom den 3 juli 2009 och har varit ute på remiss. Förändringarna i de aktuella förordningarna och lagarna ska vara klara under september så att de nya ledamöterna kan finnas på plats till den 1 januari 2010.
Här är ett utdrag av de viktigaste förändringarna:

Om styrelsen:
Vetenskapsrådets styrelse ansvarar för hela rådets verksamhet inom samtliga ämnesområden.

Vetenskapsrådets styrelse ska ha nio ledamöter. Av dessa nio ska fem ledamöter utses genom det elektorsvalsförfarande som föreslås i denna PM. Dessa fem ledamöter ska ha hög vetenskaplig kompetens. Därutöver ska regeringen utse ytterligare fyra ledamöter, inklusive ordföranden.
 
Om huvudsekreterarna:
Huvudsekreterarnas roll ska förändras från att vara ansvarig för en särskild organisatorisk del av myndigheten till att vara inriktad på att tillföra ämneskompetens till myndigheten i sin helhet. Huvudsekreterare ska anställas av Vetenskapsrådet och ha en bestämd anställningstid.

Om ämnesråden:
Ämnesråden har som uppgift att fatta beslut i de ärenden som styrelsen bestämmer.

Ämnesråden ska ha två huvudsakliga funktioner:
- att bereda och besluta om ansökningar inom de ramar som bestäms av Vetenskapsrådets styrelse,
- att ge beslutsunderlag till Vetenskapsrådets styrelse.

Ämnesråden ska i fortsättningen bestå av sju ledamöter och dessa ska utses genom elektorsförfarande. Ledamöterna ska ha hög vetenskaplig kompetens. Regeringen ska dessutom utse två ledamöter i ett av ämnesråden, ämnesrådet för medicin och hälsa.


Datum: 2009-09-07
Skriv ut