Vetenskapsrådet
"Ju mera begripligt universum förefaller, desto mera meningslöst blir det."
- Steven Weinberg
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2009 Nr 5

Pengarna måste fördelas!

<span class="bldtextfoto">Foto: Sofia Günther</span> Redaktör Eva Barkeman.

Sista veckan i maj var hektisk på Vetenskapsrådet. Utlåtandena om ansökningarna till de strategiska satsningarna skickades till respektive universitets rektor. Ministermötet i Bryssel förde ESS så gott som i hamn i Lund. Och bibliometriindikatorn för regeringens omfördelning av delar av basanslagen 2010 presenterades. Allt på samma gång.

Och allt kommer att orsaka stora förändringar i Forskningsverige en lång tid framöver. Men det som kommer att få allra störst effekt lär vara bibliometriindikatorn.

För varje år får lärosätena 5 procent av sitt forskningsanslag omfördelat i konkurrens, efter indikatorn. Denna påse pengar – större för några, mindre för andra – får användas fritt efter universitetsledningens huvud. Det betyder att dessa konkurrensutsatta medel alltså inte behöver gå till den forskning som dragit in dem, vilket säkert kan förefalla orättvist på sina håll. Då är det viktigt att inte frestas att använda indikatorn, varken extrapåsen eller den stora potten, för intern fördelning. Bibliometrin fungerar bäst på stora system för att ge en statistisk fingervisning, inte på individnivå.

Undra på att Vetenskapsrådets styrelse håller hårt i indikatorn. Den är framtagen på regeringens begäran – under en kort tidsperiod på fyra månader – men bör inte användas redan 2010 eftersom de långsiktiga effekterna inte analyserats, tycker man. Samtidigt måste regeringen fördela pengarna på något sätt!

Hur Utbildningsdepartementet använder Vetenskapsrådets fördelningsmodell återstår att se i nästa budgetproposition, som du förstås kommer att kunna läsa om i Tentakel.

Vi är tillbaka i september.
Till dess, glad sommar!

Eva Barkeman
Redaktör för tidningen Tentakel

Datum: 2009-06-01
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.