Vetenskapsrådet
"Ju mera begripligt universum förefaller, desto mera meningslöst blir det."
- Steven Weinberg
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2009 Nr 5

Vetenskapsrådet vill ha friare universitet

Ja till friare universitet. Nej till en ny myndighetsform. Det är Vetenskapsrådets remissvar på den autonomiutredning som regeringen beställt.
I den så kallade autonomiutredningen, Självständiga lärosätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, föreslår Daniel Tarschys tio punkteröppnas i nytt fönster som syftar till att göra universiteten friare varav ett är en ny myndighetsform.

Vetenskapsrådet håller med om att svenska lärosäten behöver bli mer självständiga, men avvisar en ny myndighetsform. Friare universitet skulle stärka svensk högre utbildning och forskning. Universiteten skulle därigenom bland annat kunna attrahera mer extern finansiering, själv bättre styra över hur medlen ska prioriteras samt ha större möjligheter till samarbetsavtal.

Avstyrker ny myndighetsform

Även om en ny myndighetsform skulle ha vissa fördelar, till exempel att lättare kunna agera i innovationssystemet, avstyrker Vetenskapsrådet detta i sitt remissvar eftersom alternativen inte är tillräckligt utredda.

En ny myndighetsform ställer ökade krav på universitetens ledningar: "Det kan komma att innebära en betoning av perspektiv och prioriteringar som främst utgår från andra perspektiv än akademins". Vetenskapsrådet framhåller att betoningen av samverkan med externa aktörer inte får innebära att hög forskningskvalitet ges lägre prioritet.

Samordnad befattningsstruktur viktigt

Om förslaget om en ny myndighetsform ändå genomförs, anser Vetenskapsrådet att det är mycket viktigt med en samordnad befattningsstruktur vid universiteten: "Vi anser att rekrytering av den bästa möjliga forskningskompetensen är den enskilt viktigaste komponenten för ett forskningsuniversitets möjlighet att hävda sig i den internationella konkurrensen".

Fotnot: Läs Vetenskapsrådets remissvar på autonomiutredningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot 2: Läs tidigare artiklar om autonomiutredningen i Tentakel:
Universiteten kan ta över akademiska huslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Avtal för ökad frihet på universitetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.