Vetenskapsrådet
"Ju mera begripligt universum förefaller, desto mera meningslöst blir det."
- Steven Weinberg
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2009 Nr 5

43 nya postdoktorer inom natur och teknik

Den 19 maj tog Vetenskapsrådet beslut om vårens ansökningar om postdoktorsstipendier och anställning som postdok i Sverige.
Av totalt 398 ansökningar inom medicin, humaniora och samhällsvetenskap samt naturvetenskap och teknikvetenskap beviljades 98.
 
Till ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap kom det totalt in 117 ansökningar varav 43 beviljades. Flest ansökningar, 73 stycken, kom till bidragsformen anställning som postdok i Sverige där 24 stycken beviljades. Till bidragsformen postdoktorsstipendier kom det in totalt 44 ansökningar varav 19 beviljades.

Beviljningsgraden inom de båda bidragsformerna är förhållandevis jämn mellan könen vad gäller natur- och teknikvetenskap. Bland postdoktorsstipendier är beviljandegraden 46 procent för kvinnor medan männen ligger på 42 procent. För anställning som postdok i Sverige är kvinnors beviljningsgrad 32 procent mot 33 procent för männen.
 
Den populäraste värdhögskolan för anställning som postdok i Sverige är Uppsala universitet och på andra plats kommer Lunds universitet. Som vanligt toppar USA som landet där de flesta vill tillbringa sin tid som postdoktorsstipendiat.

Fotnot: Läs artikeln Han lägger pussel med DNAöppnas i nytt fönster om Björn Högberg som fick postdoktorsstipendium för två år sedan.

Pamela Werner

Datum: 2009-06-01
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.