Vetenskapsrådet
"Ju mera begripligt universum förefaller, desto mera meningslöst blir det."
- Steven Weinberg
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2009 Nr 5

Blomstertider är betygstider...

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span> Huvudsekreterare Arne Johansson.

Skolavslutningarnas tid är nära och många betyg ska delas ut. Även i forskningsvärlden väntar en tid med betygsättning av universitetens främsta forskningsmiljöer.
 
Internationella paneler har just haft sina möten för att rangordna ansökningarna om anslag till forskning inom tjugo "strategiska områden". De fem ansvariga myndigheterna sammanställer nu sina rekommendationer och kommer gemensamt överlämna förslaget till regeringen den 15 juni. Resultatet kommer då att offentliggöras och jag antar att diskussionerna kommer bli heta om det var "rätt låt som vann". De nya anslagen är förknippade med mycket prestige men också mycket pengar och kommer säkert att bidra till en viss omstrukturering av det svenska forskningslandskapet.

En annan betygssättning som är på gång är den som är förknippad med indikatorstyrd tilldelning av basresurser ("fakultetsmedel") till lärosätena. 
Vetenskapsrådet fick uppdraget av regeringen att konkretisera modellen för den indikator som ska betygsätta vetenskaplig produktion och citering av vetenskapliga artiklar. Man kan ana att en indikator av det här slaget kommer ha ett avsevärt inflytande på forskarnas beteende. 
 
Den positiva effekt man är ute efter är att det ska bli än mer attraktivt att publicera i de bästa tidskrifterna och att man därmed ska stimulera vetenskaplig kvalitet. Det är ännu ganska svårt att förutse alla konsekvenser av de framtagna förslagen och rekommendationen i förslaget är att, åtminstone till en början, undanta humaniora och samhällsvetenskap. Vetenskapsrådets styrelse har överlämnat förslagetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till regeringen
men påpekade att man borde avvakta med att använda den för medelsfördelning och att man inom Vetenskapsrådet vill arbeta vidare med att utveckla modellen.
 
Högsta "betyget" (bibliometriindikator=1,24) får Stockholms universitet och Luleå tekniska universitet intar jumboplatsen (med 0,49 som indikatorvärde). Vi får avvakta regeringens ställningstagande för att se om man låter dessa "betyg" slå igenom i tilldelningen av basresurser redan för nästa år, men ett är väl säkert, att betygsättning och ranking i olika former kommer att få allt större betydelse för framtida resurstilldelning för universitet och högskolor.
 
Med förhoppning om en skön sommar med avkoppling och inspiration till nya forskningsidéer!

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2009-06-01
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.