Tentakel

Fastigheter i regionala bolag

Ett annat förslag i den nya finska universitetetslagen är att lägga universitetens fastigheter, som idag finns i ett bolag motsvarande svenska Akademiska hus, i tre ungefär lika stora regionala bolag. Dessa ska ägas av universiteten (2/3) och staten (1/3) gemensamt.
– Det är en kompromiss som ger universiteten en finansiell bas, samtidigt som staten behåller ett visst inflytande, säger Laura Hansén.

Datum: 2009-06-01
Skriv ut