Vetenskapsrådet
"Ju mera begripligt universum förefaller, desto mera meningslöst blir det."
- Steven Weinberg
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2009 Nr 5

Maiju Tuominen och Laura Hansén på undervisningsministeriet i Helsingfors har varit med i beredningen av den nya universitetslagen i Finland. (Foto: Siv Engelmark Cederborg)

Universiteten blir fria i Finland

Universiteten i Finland ska bli självständiga. Planen är att den nya lagen ska klubbas i riksdagen innan midsommar. Men först måste förslaget delvis skrivas om. Enligt grundlags-utskottet strider delar mot grundlagen.
HELSINGFORS
Universiteten i Finland ska bli självständiga. Planen är att den nya lagen ska klubbas i riksdagen innan midsommar. Men först måste förslaget delvis skrivas om. Enligt grundlagsutskottet strider delar mot grundlagen.

Den nya universitetslagen som är tänkt att träda i kraft i januari 2010 gör att de finska universiteten, som idag är statliga ämbetsverk, blir självständiga (offentligrättsliga inrättningar eller stiftelser). Det innebär i korthet att:

  • Universiteten övertar arbetsgivarrollen.
  • Universiteten får större ekonomisk rörelsefrihet, men staten står för basfinansieringen som idag.
  • Staten ger riktlinjer för forskning och utbildning med mål om ett visst antal examina på olika nivåer, som idag.

Målet är att stärka forskningen och undervisningen, till exempel genom att universiteten kan rikta resurser till strategiska områden.
– Universiteten kommer att få bättre förutsättningar att utnyttja sina kapitalinkomster och att skaffa merfinansiering genom donationer och egen affärsverksamhet, säger Laura Hansén vid undervisningsministeriet i Helsingfors till Tentakel.
 

Har redan viss autonomi

Det finns många likheter med den svenska autonomiutredningen som presenterades i december i fjol. Men förutsättningarna är annorlunda. I den finska grundlagen står det redan att universiteten har självstyre. Det betyder bland annat att universiteten självständigt beslutar om frågor som rör den interna förvaltningen. Och detta har skapat problem.
 
Den stora stötestenen är propositionens förslag att en majoritet av ledamöterna i universitetens styrelser ska komma utifrån. Grundlagsutskottet som har granskat förslaget anser att universitetskollegiet måste ha möjlighet att utse merparten av dessa bland grupper i universitetssamfundet. Annars strider det mot grundlagen.

När Tentakel är på besök i Finland har grundlagsutskottet precis lämnat sitt utlåtande. Propositionen får godkänt, men det krävs några ändringar.
– Det är nu kulturutskottets jobb att finslipa lagen så att grundlagsutskottets synpunkter beaktas. Förhoppningsvis ska riksdagen fatta beslut om lagen före midsommar, säger Maiju Tuominen vid undervisningsministeriet som liksom Laura Hansén varit med i beredningen av den nya universitetslagen.
 

Färre universitet

Propositionens förslag innebär också att det ska bli färre universitet, genom att flera slås samman. I Helsingfors bildar tre högskolor tillsammans Aalto-universitetet, i Åbo slås två högskolor samman och universiteten i Joensuu och Kuopio slås ihop till Östra Finlands universitet.

I dagarna går remisstiden ut för den svenska autonomiutredningen. (Läs Vetenskapsrådets remissvaröppnas i nytt fönster.)
Maiju Tuominen och Laura Hansén tror dock att en förändring skulle gå enklare att genomföra i Sverige.
– I motsats till Sverige står det i vår konstitution att universiteten har autonomi. Det har varit mycket diskussioner om vad det betyder i praktiken, och visst krångel att formulera förslaget så att det inte strider mot grundlagen.
– Men universiteten har inte haft autonomi i verkligheten. Nu får de det, säger Laura Hansén.

Fotnot: Läs intervjun med Tuula Teeriöppnas i nytt fönster som blir rektor för nya Aalto-universitetet.

Fotnot 2: Läs tidigare artiklar i Tentakel om den svenska autonomiutredningen:
Avtal för ökad frihet på universitetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Universiteten kan ta över Akademiska huslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.