Vetenskapsrådet
"Ju mera begripligt universum förefaller, desto mera meningslöst blir det."
- Steven Weinberg
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2009 Nr 5

Solvariationer och kosmisk strålning påverkar molnbildningen, som i sin tur påverkar jordens klimat. Precis som växthusgaserna. (Foto: SXC)

Mysteriet med molnbildningen

Vetenskapsrådets internationella klimatkonferens  "Climate Change – Man Made?" i maj drog fulla hus. Fokus låg på solens inverkan på klimatförändringen.
Jordens medeltemperatur stiger, isarna krymper och glaciärerna smälter. De flesta klimatforskare är övertygade om att växthusgaserna är huvudorsaken till den globala temperaturhöjningen. FN:s klimatpanellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fastslår i sin IPCC-rapport att människan med nittio procents sannolikhet står bakom klimatförändringarna. Men alla håller inte med.

 Det finns en kritik mot att inte alla sidor får höras och detta är ett tillfälle att mötas och diskutera olika teorier, säger Arne Johansson, huvudsekreterare vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet, som arrangerade seminarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tillsammans med Erland Källén, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

Växthusgaser inte enda orsaken

Alla talare var dock överens om att växthusgaser inte är enda orsaken till klimatförändringarna. Andra aspekter som nämndes är solens aktivitetscykler och vulkanutbrott på jorden.

Men den snabba förändringen vi nu upplever är svår att förklara utan att ta med effekten av växthusgaserna, säger Gunilla Svensson, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.
 
Våra koldioxidutsläpp förstärker den naturliga växthuseffekten genom att släppa in solljuset, som värmer upp jorden, men hindrar sedan en stor del av värmen från att stråla ut i rymden igen.
Samtidigt motverkas växthuseffekten av luftburna partiklar, så kallade aerosoler. Partiklarna ökar molnbildningen, vilket gör att jorden kyls ner eftersom instrålning från solen därmed hindras.

Skilda resultat

På seminariet presenterades en rad skilda resultat kring hur solens naturliga variationer kan påverka molnbildningen och därmed jordens medeltemperatur.
 
Den danske rymdfysikern Henrik Svensmark har gjort sig känd för teorin att vårt klimat snarare styrs av kosmisk strålning, vars inflöde till jorden i sin tur påverkas av variationer i solens magnetfält.
På Vetenskapsrådets seminarium kommenterade han inte det senaste halvseklets snabba temperaturökning, men visade kurvor med historiska kopplingar mellan stora förändringar i kosmisk strålning och partiklarnas inverkan på bildningen av låga moln.

Klimatmodellerna inte perfekta

Visst påverkas molnbildningen av aerosoler, både från jorden eller rymden, instämde Dr Jan Kazil, Earth System Research Laboratory i USA. Men alla moln påverkas inte.
Att sambanden mellan solens naturliga variationer och jordens medeltemperatur kan tolkas olika blev väldigt tydligt på seminariet.

Professor Jón Egill Kristjánsson, Oslo universitet, efterlyste mer forskning:
– Dagens klimatmodeller är inte perfekta – men är de enda som finns att tillgå för tillfället.

De nyaste klimatmodellerna, där även solens naturliga variationer räknas in, visar dock att nettopåverkan på klimatförändringarna trots allt till allra största delen kommer från växthusgaserna.

Fotnot: Läs i 5 röster öppnas i nytt fönstervad några av seminariets klimatforskare tycker är den enskilt viktigaste åtgärden mot klimatförändringen.

Fotnot 2: Läs om den nya nationella portalen för klimat- och miljödataöppnas i nytt fönster.

Eva Barkeman

Datum: 2009-06-01
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.