Vetenskapsrådet
"Ju mera begripligt universum förefaller, desto mera meningslöst blir det."
- Steven Weinberg
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2009 Nr 5

<span class="bldtextfoto">Foto: Aino Huovio</span>Tuula Teeri.

Rektor Tuula Teeri vill att det självständiga Aalto-universitetet ska bli världskänt. (Foto: Aino Huovio)

<span class="bldtextfoto">Foto: Aino Huovio</span>Tuula Teeri.

KTH-professor rektor i Finland

Det var svårt att motstå erbjudandet att bli rektor för Aalto-universitetet i Helsingfors. Nu bygger KTH:s förra prorektor Tuula Teeri upp Finlands första stiftelseuniversitet, från starten.
– När jag insåg vilken stor förändring universitetsreformen innebär var det självklart att tacka ja till erbjudandet. Den ger universitetet frihet att själv bestämma, man får den expertroll man vill ha, säger Tuula Teeri när hon träffar Tentakel på sin gamla arbetsplats Albanova i Stockholm.
 
Hyllorna i arbetsrummet här är fortfarande fulla med böcker, ända från doktorandtiden. De ska tömmas. Dessutom ska hon vara med på årsmötet i excellenscentret för fiberforskning som hon har varit med och byggt upp. Men sen blir det Helsingfors för hela slanten.

Pilotuniversitet

Det nya jobbet drog igång den 1 april och Tuula Teeri har fullt upp. Formellt finns inte universitetet förrän i januari 2010, förutsatt att riksdagen godkänner universitetsreformen. Men då ska alla strukturer finnas på plats.
– Aalto-universitetet är ett pilotprojekt. Riksdagen får en uppfattning om hur stiftelsen självständigt sköter detta och har något att ta ställning till.
                                                                                                     
Universitetet har bildats genom en sammanslagning av Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan.
Det är ännu så länge spritt på tre campusområden, och var det ska ligga i framtiden är en senare fråga.
– Nu ska vi forma strategin och grundidéer. Jag vill lyfta utbildningens och lärarens roll på universitetet. Lärarrollen är svag i Norden och en högkvalitativ utbildning är viktig, säger nya rektorn.
 

Gott om pengar

Aalto-universitetet är välfinansierat. Fram till 2010 kommer det att ha fått in ett kapital på 700 miljoner euro, varav 500 miljoner från staten. Resterande är donationer från företag, stiftelser, andra organisationer och privatpersoner.

Pengarna till forskningen ska fördelas efter vetenskaplig excellens. Strategiska satsningar ochfinansiering av riskforskning är andra mål. Universitetet inför också en nioårig anställningsform för unga forskare. I Finland finns precis som i Sverige ont om tjänster för unga forskare.

– Tack vara självständigheten och egna resurser kan vi förverkliga egna idéer. Och om en forskargrupp har en idé kan vi stödja den innan de är konkurrenskraftiga på en extern marknad.

Tuula Teeri har stora förhoppningar om universitetets framtid.
– Målet är att Aalto-universitetet ska bli världskänt. Vi siktar på internationell rekrytering och nätverk, som måste byggas underifrån. De bästa forskarna, karriärvägar, utbildningskvalitet, tvärvetenskap och innovationskraft ska vara vårt signum, säger hon.

 
Namn: Tuula Teeri.
Yrke: Rektor för Aalto-universitetet i Helsingfors.
Ålder: 51 år.
Bor: Veckopendlar mellan Esbo i Helsingfors och Täby i Stockholm.
Familj: Sambo och 20-årig son i Täby.
Intressen: Läser mycket, gärna nordiska deckare. "Det är en hobby som är lätt att ta med sig."

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.