Tentakel

30 000 000 publikationer i databasen

Andel av publikationerna som ingår i ISI-databasen, för olika ämnesområden. (Klicka på bilden för en större version.) (Grafik: Vetenskapsrådet)

I Vetenskapsrådets databas från ISI Web of Sciencelänk till annan webbplats från Thomson Reuter, finns publicerad forskning sedan 1982. Thomson har ambitionen att täcka alla viktiga tidskrifter inom alla fält. Drygt 16 000 tidskrifter finns med, tilldelade ett eller flera av 256 ämnesområden.

Totalt finns över 30 000 000 publikationer, mest artiklar och men även review-artiklar, letters och annat. I dessa finns över 560 000 000 citeringar. Förra året tillkom omkring 1 500 000 nya publikationer, varav drygt 21 000 med minst en svensk forskare som författare.

Även om Thomsons databas är världsledande, täcker den olika ämnesområden väldigt olika. 95 procent av allt som publiceras inom kemi syns i databasen, men bara 5 procent av det som publiceras inom humaniora. Dessutom innehåller databasen huvudsakligen engelskspråkiga tidskrifter, medan mycket forskning – särskilt inom humaniora – skrivs på originalspråk.


Datum: 2009-06-01
Skriv ut