Vetenskapsrådet
"Ju mera begripligt universum förefaller, desto mera meningslöst blir det."
- Steven Weinberg
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2009 Nr 5

Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden mot klimatförändringen?

– En attitydförändring hos befolkningen! Vi måste vara rättvisa mot kommande generationer och ta den verkliga kostnaden för klimatpåverkan när vi flyger och kör bil... Vi måste utnyttja den potential vi har och spara energi genom till exempel bränslesnålare bilar. Det handlar om opinionsbildning innan vi kan få politiska beslut.
Raimund Muscheler - Forskarassistent kvartärgeologi, Lunds universitet
– Jag vet inte, det är inte en fråga för mig som forskare, utan en politisk fråga. Men det betyder inte att jag inte tycker man ska vara försiktig med våra resurser på jorden...
Henrik Svensmark - Professor fysik, Danska rymdforskningsinstitutet
– Att styra om energiproduktionen på global nivå, så att vi fortsätter sträva mot en koldioxidneutral tillväxt. Vi behöver hushålla med energi, till exempel minska transporterna och bygga passiva hus, samt byta ut kolkraftverken mot alternativa energikällor som sol, vind och vatten. Jag tror det är teknikutveckling som behövs!
Gunilla Svensson - Professor meteorologi, Stockholms universitet
– Vi måste minska koldioxidhalten dramatiskt, så enkelt är det! Dels för att det är den enskilt viktigaste bidragande orsaken till, dels för att gasen är väldigt långlivad i atmosfären.
Vilket som är bästa sättet att minska på koldioxidutsläppen vet jag inte, kanske genom att använda solenergi, men vi måste nog utnyttja kärnkraften ett tag för att köpa oss tid.
Jón Egill Kristjánsson - Professor meteorologi, Oslo universitet
– Att reducera koldioxidutsläppen! Fast det är en politisk fråga, forskare brukar hålla sig till fakta och undvika de politiska besluten.
Jan Kazil - Klimatforskare, University of Colorado at Boulder, USA
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.