Vetenskapsrådet
"Ju mera begripligt universum förefaller, desto mera meningslöst blir det."
- Steven Weinberg
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2009 Nr 5
Spanien har dragit tillbaka sin kandidatur som värdland för forskningsanläggning ESS. Det innebär att frågan är definitivt avgjord – ESS hamnar i Sverige.
– Nu måste hela neutron-Europa samarbeta för att bygga nästa generations spallationskälla, säger Colin Carlile, chef för ESS Scandinavia.
Foto: Aino HuovioTuula Teeri.
Det var svårt att motstå erbjudandet att bli rektor för Aalto-universitetet i Helsingfors. Nu bygger KTH:s förra prorektor Tuula Teeri upp Finlands första stiftelseuniversitet, från starten.
Universiteten i Finland ska bli självständiga. Planen är att den nya lagen ska klubbas i riksdagen innan midsommar. Men först måste förslaget delvis skrivas om. Enligt grundlags-utskottet strider delar mot grundlagen.
Ja till friare universitet. Nej till en ny myndighetsform. Det är Vetenskapsrådets remissvar på den autonomiutredning som regeringen beställt.
Foto: SXCNågra får en större bit av kakan.
Vetenskapsrådet har tagit fram en bibliometrisk indikator som underlag för fördelning av basanslagen till universitet och högskolor 2010.
Indikatorn utgår från antalet publikationer som blivit citerade och sätter detta i relation till resurserna som lärosätena har för forskning och utveckling.
Vetenskapsrådets styrelse anser dock att modellen måste analyseras och utvecklas ytterligare innan den används.
Den 19 maj tog Vetenskapsrådet beslut om vårens ansökningar om postdoktorsstipendier och anställning som postdok i Sverige.
Björn Högberg, forskare i bioteknik, fick för två år sedan postdoktorsstipendium från Vetenskapsrådet för att forska vid Harvard Medical School i USA.
Grafik: ESA/Hubble-teleskopetSpeglar rymden i infrarött.
Efter en lyckad uppskjutning är Herschel på väg mot sin arbetsplats i rymden. Med ögon från Chalmers ska teleskopet göra ofödda stjärnor, tidiga galaxer och mängder av molekyler synliga för astronomerna.
Efter årsskiftet öppnas en ny portal som ska samla svenska forskningsdata inom klimat och miljö.
Den nya datatjänsten är ett avtal mellan Vetenskapsrådet och SMHI och får sitt säte på SMHI i Norrköping.
Vetenskapsrådets internationella klimatkonferens  "Climate Change – Man Made?" i maj drog fulla hus. Fokus låg på solens inverkan på klimatförändringen.
Foto: RymdstyrelsenFuglesang packar för rymden.
i slutet av augusti ska astronauten Christer Fuglesang göra sin andra rymdfärd. I packningen har han bland annat en schackpjäs och en dalahäst.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.