Vetenskapsrådet
"Om du bara är skeptisk, då kan inga nya idéer komma till dig. "
- Carl Sagan
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2009 Nr 4

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Gränsvarelser. Åtta essäer om människan och aporna.

<span class="bldtextfoto">Foto: Natur & Kultur</span>Gränsvarelser är intressant och underhållande, men kunde haft fler illustrationer, enligt recensenten.

BOKRECENSION
Titel: Gränsvarelser. Åtta essäer om människan och aporna.
Författare: Nils Uddenberg
Förlag: Natur & Kultur 2009
Läkaren och författaren Nils Uddenberg har under detta ännu unga sekel producerat en rad böcker som ömsom folkbildat, ömsom underhållit.

Hans senare verk, den Augustprisvinnande Idéer om livet, biologins idéhistoria (2 band, 2003) och den officiella jubileumsboken Linnéåret 2007, System och passion höll sig mestadels till den folkbildande aspekten, även om de var nog så underhållande att läsa. Nu har han givit ut Gränsvarelser, åtta essäer om människan och apan, som befinner sig mer på den underhållande sidan, även om den också innehåller ett stort mått information och folkbildning.

Vår relation till aporna

Boken är en samling om åtta essäer med det gemensamma temat, människans relation till aporna – specifikt de stora människoaporna, våra närmaste släktingar. Varje essä tar upp detta tema ur en specifik synvinkel, till exempel aporna i konsten, apornas intelligens, apornas släktskap med människan, apornas språkförmåga, och så vidare.

Berättelsen i varje kapitel löper i huvudsak i historisk följd, där läsaren tas med till begynnelsen av den mänskliga kunskapen inom detta specifika område av "apforskning", fram till dagens vetenskapliga studier av människoaporna, i fält och i "laboratorier".
Anrättningen, kryddad med nya som gamla anekdoter, presenteras på ett charmfullt sätt, med en stilistisk lätthet som bara ibland svajar till. Det hela är mycket underhållande. Hade jag inte haft lite annat att göra vid sidan av hade jag utan problem sträckläst boken.
 

Viktigt syfte

Trots det underhållande syftet och den lättsamma tonen finns det naturligtvis ett viktigt syfte med boken. Den visar hur vår attityd till våra närmaste släktingar förändrats under århundradena, från att vi betraktat dem som monster eller vildar, till att vi nu vill ge dem rättigheter jämställda med människans.

Viktiga frågor dyker osökt upp i läsarens huvud: Har vi gått för långt – bör vi markera distans mot "djurvärlden"? Det finns en kontinuitet mellan "djuren" och vi och liknande kontinuitet genomsyrar "djurvärlden" i övrigt – bör vi då utsträcka begreppet "individuella rättigheter" ytterligare? Ur ett idéhistoriskt perspektiv: om vår kunskap om människoaporna varit så föränderlig, är då den postmodernistiska synen på kunskap som en social konstruktion riktig? Eller bör vi anta en bayesiansk syn på kunskapen och uppfatta vår nuvarande syn på människoaporna som mer sannolik än tidigare generationers?

Underhållning som väcker intressanta frågor, det kan nästan inte bli bättre. Jag ger den 4,5 tentakler (tappar en halv tentakel eftersom jag – och möjligen också författaren – efterlyser fler illustrationer).

  
Betyg: 4,5 Tentakler

Recensent: Lars Werdelin
Paleontolog och förste intendent vid Naturhistoriska riksmuseet

Datum: 2009-05-04
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.