Vetenskapsrådet
"Om du bara är skeptisk, då kan inga nya idéer komma till dig. "
- Carl Sagan
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2009 Nr 4

Stort intresse för klimatseminariet den 11 maj!

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span> Huvudsekreterare Arne Johansson.

Den 11 maj anordnar ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap ett heldagsseminarium där vi samlat fem ledande experter från olika länder för att belysa klimatförändringens orsaker och hur de kommer in i dagens klimatmodeller.

Även om forskningen idag nått långt vad gäller en gemensam syn på orsaker finns en levande debatt om detaljerna. Seminariet kommer att ge ordentligt utrymme för diskussion och debatt och intresset har varit så stort att det redan före 1 maj var fullbokat. Vi ser fram emot en fullspäckad dag med intressanta diskussioner i en sal fylld av klimatintresserade forskare, beslutsfattare, journalister och allmänhet.
 
Det som varit en stor fråga sedan senhösten är annars de strategiska forskningssatsningarna där vi nu kommit så långt att de internationella expertpanelerna läser och granskar de 112 inkomna ansökningarna.
Utfallet kommer att lämnas över till regeringen av myndighetsföreträdare den 15 juni och kan komma att få en långsiktigt omstrukturerande effekt i universitetssystemet.

Det är nu inte den enda stora nyheten för universitetssystemet som kräver nya grepp de närmaste åren. Om autonomiutredningens förslag om en ny myndighetsform för lärosätena med en ny självständigare roll genomförs, kommer det att ställa nya krav på strategisk ledning. Det ger spännande framtida möjligheter att skapa ekonomiska reserver att använda för strategiska satsningar inom lärosätena.

Men, även om varje lärosäte får en stor frihet att utforma sina egna interna regler kommer det krävas en hög grad av samordning för att möjliggöra mobilitet mellan universitet, inte minst också för att eftersträva homogeniseringen av regler för tjänster med mera på den europeiska akademiska arenan.  

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2009-05-04
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.