Tentakel

Styrelsen består av ordförande och 12 ledamöter

Ordförande i Vetenskapsrådets styrelse är Björn von Sydow. Utöver ordföranden har styrelsen tolv andra ledamöter.

Åtta av ledamöterna utses genom elektorsval vid forskningsråd. Övriga fyra ledamöter och ordförande utses av regeringen. Förordnandena gäller från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2009.
 
Ledamöter:
 
Björn von Sydow*
Ordförande

Pär Omling*
Generaldirektör. Professor i fasta tillståndets fysik, Lunds universitet

Lars Calmfors
Professor i internationell ekonomi, Stockholms universitet

Charlotte Petri Gornitzka*
Generalsekreterare i Save the Children Alliance
 
Elisabeth Haggård
Vice ordförande. Professor i genetik, Stockholms universitet
 
Lisbeth Larsson
Professor i litteraturvetenskap med inriktning mot genusforskning, Göteborgs universitet

Jan Martinsson*
Teknologie doktor
 
Agneta Norén *
VD, Fora
 
Karin Prellner
Professor i ortorinolaryngologi, överläkare vid öron-, näs- och halskliniken, Universitetssjukhuset i Lund

Annika Scheynius
Professor i klinisk allergiforskning, Karolinska institutet

Sune Svanberg
Professor i fysik, Lunds tekniska högskola

Gerhart Wagner
Professor i prokaryot mikrobiologi,Uppsala universitet

Anders Ynnerman
Professor i vetenskaplig visualisering, Linköpings universitet, Föreståndare för Norrköpings Visualiserings- och interaktionsstudio (NVIS)

 
* = ledamöter utsedda av Regeringen.


Datum: 2009-03-30
Skriv ut