Vetenskapsrådet
"Att bevis inte finns, är inte bevis på att något inte finns."
- Sir Martin Rees
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April 2009 Nr 3

<span class="bldtextfoto">Foto: Anders Clarhäll</span>ARKTIS. Kuopervagge är en två mil lång dalgång i Sareks nationalpark och sträcker sig från övre Rapadalen till gränsen mot Padjelanta.

40 urfolk i Arktis – en region i förändring

<span class="bldtextfoto">Foto: Sofie Trosell</span>Sara Larsson. miljöansvarig politiker i Sametinget.

<span class="bldtextfoto">Foto: Eva Barkeman</span>Sverker Sörlin, ordförande i Svenska kommittén för Internationella polaråret

Det internationella polaråret slutade officiellt den 1 mars 2009. Året avrundades med ett seminarium i Riksdagen kring temat "Arktis – en region i förändring."
Behovet av att uppmärksamma befolkningen i Arktis var tydligt under seminariet. Där bor fyra miljoner människor, som inkluderar omkring 40 olika grupper av urfolk.
 
– Idag vet vi mer om miljö och hav i de nordliga områdena än vi gör om människorna som bor där, sa Anne-Rita Nicklasson, ordförande i kommunstyrelsen i Ballangen i Nordnorge, och efterlyste en vi-känsla bland befolkningen.
Många talare pekade på behovet av medborgerligt medbestämmande utifrån ett politiskt och ett juridiskt perspektiv. Även vikten av de kunskaper som urfolk och boende i Arktis har, underströks – kunskap som vi gemensamt behöver för att lösa de problem och utmaningar som Arktis står inför.

Allt är miljöfrågor

Sara Larsson, miljöansvarig politiker i Sametinget, slog fast att – ur ett samiskt perspektiv – är alla frågor miljöfrågor. Men, medan klimatförändringens konsekvenser, som till exempel snöförhållanden, som försvårar renarnas vinterbete går att hantera med hjälp av teknik är det värre med samhällsförändringarna.
– I den diskussionen är det viktigt att släppa in urfolken i stugvärmen, vi vill vara delaktiga och ta fram egna strategier.

En stor del av dagen ägnades åt det geopolitiska intresset för Arktis som ökar i takt med att havsisen smälter. Det nyvunna intresset för Arktis från EU och USA sattes av många talare i relation till Sverige som en viktig aktör för att skapa en nordpolitik för Arktis.

Arktis en del av framtiden

Enligt Sverker Sörlin, ordförande i Svenska kommittén för Internationella polaråret, har den svenska regeringen inte tagit den ledarroll som är möjlig i nordområdena och det saknas också formulerad politik kring Sveriges roll i EU:s nya Arktispolitik.
– Arktis och nordområdena är en del av framtiden, uppmanar han.

Fotnot: Den nya skriften Polförskjutningar sammanfattar det Internationella polaråret i Sverige. Skriften går att beställalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kostnadsfritt från Vetenskapsrådet, eller ladda ned som pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot 2: Seminariet i Riksdagen den 11 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, var det tredje i raden av seminarier som anordnats under Polaråret av svenska delegationen i Nordiska rådet, Svenska kommittén för Internationella polaråret och Norden i Fokus.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.