Tentakel

Här är postdoktorerna idag

Av de 22 postdoktorerna från Vetenskapsrådets första omgång 2003Excel (med utresa 2004) är 17 kvar i en akademisk karriär, medan fem har gått vidare till näringslivet.
Av de 17 inom akademin är 13 tillbaka i Sverige, och majoriteten av dem – nio forskare – har återvänt till samma lärosäte. Endast fyra har alltså bytt lärosäte efter sin postdoktorssvistelse utomlands.

Se hela listan nedan:

     

Namn

Postdoktor

Idag

Ingrid Berg University of Leicester, Storbritannien AKADEMIN. UTOMLANDS. Gästforskare på Leicester University
Rikard Enberg Lawrence Berkeley National Laboratory, därefter University of Arizona. AKADEMIN. Biträdande lektor vid Uppsala Universitet och har forskarassistenttjänst från Vetenskapsrådet inom området subatomär fysik och astrofysik.
Simon Fredriksson Stanford University. NÄRINGSLIVET. Forskningschef vid Olink i Uppsala
Henrik Hult Köpenhamns universitet, därefter vid Cornell University, sedan Assistant Professor vid Brown University. AKADEMIN. Lektor vid KTH och har projektbidrag från Vetenskapsrådet.
Martin Janson University of California, USA. NÄRINGSLIVET. RaySearch, ett medicinsk tekniskt företag i Stockholm.
Fredrik Kahl University of California. AKADEMIN. Lektor vid LTH, och har projektbidrag från VR, SSF och ERC. Docent i tillämpad matematik.
Oleg Kochukhov Tre månader vid NORDITA. AKADEMIN. Forskarassistent vid Uppsala universitet, docent i astrofysik.
Niclas Kolm University of East Anglia. AKADEMIN. Forskarassistent vid Uppsala universitet, docent i astrofysik.
Petra Korall Duke University, därefter forskarassistent vid Stockholms universitet. AKADEMIN. Lektor vid avdelningen för systematisk biologi, institutionen för evolution, genomik och systematik, Uppsala universitet.
Kristian Kvint London Research Institute. AKADEMIN. Forskarassistent vid institutionen för Cell och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.
Johan Lind University of St Andrews. AKADEMIN. Docent i etologi och verksam vid Stockholms universitetet, zoologiska institutionen och Centrum för evolutionär kulturforskning.
Magnus Lundberg Colorado State University. AKADEMIN. Lektor och docent vid Luleå tekniska högskola. F.n. gästforskare vid University of Florida.
Anna Nikolopoulos Woods Hole Oceanographic Institution. NÄRINGSLIVET. Vid Aquabiota i Stockholm.
Jörgen Persson Carnegie Institution of Washington. AKADEMIN. UTOMLANDS. Forskare vid Institut för Plantebiologi og Bioteknolog, Köpenhamns Universitet.
Lars Råberg Edinburgh University. AKADEMIN. Forskarassistent från VR inom området ekologi och biodiversitet, Lunds universitet.
Giusy Scalia University of Stuttgart, Tyskland, därefter vid Max Planck Institute for solid state research. AKADEMIN. UTOMLANDS. ENEA, the Italian national agency for new technologies, energy and the environment.
Jacoba Slagter-Jäger Wadsworth Center, USA. AKADEMIN. UTOMLANDS. Idag Duke University.
Johannes Swartling University of Cambridge. NÄRINGSLIVET. SpectraCure AB.
Karl Sven Axel Vallin University College Dublin. NÄRINGSLIVET. AstraZeneca, Södertälje.
Stefan Wallin University of Toronto, sedan vid Harvard University. AKADEMIN. Forskarassistent från VR, beräkningsbiologi och biofysik vid Lunds Universitet.
Livia Wanntorp Ludwig Maximilian Universitet, därefter lektor i pedagogik vid Stockholms Universitet, forskare vid Naturhistoriska Riksmuseet och även Centrum för Geobiosfärsvetenskap i Lund. AKADEMIN. Docent i systematisk botanik.
Örjan Östman Washington University i St. Louis. AKADEMIN. Forskarassistent från VR i populationsbiologi och naturvårdsbiologi, Uppsala universitet.

Datum: 2009-03-30
Skriv ut