Tentakel

Så har dollarkursen förändrats

<span class="bldtextfoto">Foto: StockXpert</span>Den amerikanska dollarn har blivit 50 procent dyrare under finanskrisen.

Så har dollarkursen förändrats mot kronan sedan beslutet om postdoktorsstipendierna togs den 4 december 2007.
Siffrorna är beräknade på vad en dollar kostade att köpa hos Forex vid olika datum.

2007-12-04: 6,55 SEK
2008-05-04: 6,19 SEK
2008-12-04: 8,42 SEK
2009-03-04: 9,38 SEK


Datum: 2009-03-30
Skriv ut