Tentakel

Postdoktorsstipenderna ska valutasäkras

Att lösa problemen för de postdoktorer som just nu drabbas av det svenska kronfallet är en prioriterad fråga på Vetenskapsrådet.

– Vi ska ta fram principer för hur utbetalningarna ska skötas så att denna situation inte uppstår igen i framtiden. Just nu utreder vi hur riktlinjerna ska se ut men redan i maj är det tänkt att vi ska fatta ett beslut, berättar GD Pär Omling. Hur de som är ute nu ska kunna kompenseras retroaktivt kommer att ingå i det förslag vi nu arbetar fram.

Just nu finansierar Vetenskapsrådet 157 unga forskares utlandsvistelse genom postdoktorsstipendier. Ansökningarna i vårens utlysning håller på att granskas och beslut om vilka som får stipendier tas den 19 maj.


Datum: 2009-04-06
Skriv ut