Vetenskapsrådet
"Det viktigaste är att aldrig sluta fråga."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Mars 2009 Nr 2

Mer pengar i årets utlysning

<span class="bldtextfoto">Foto: SXC</span>Utlysning. Årets stora utlysning hos Vetenskapsrådet har öppnat. Sista ansökningsdag är 15 april inom naturvetenskap och teknik.

I slutet av februari öppnade Vetenskapsrådets stora utlysning av forskningsstöd.
Det är en omfattande utlysning, både vad gäller tillgängliga medel och särskilda satsningar.
2012 ligger Vetenskapsrådets budget 700 miljoner kronor över 2008 års nivå, tack vare regeringens forskningspropositionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Redan i år ska 120 miljoner av ökningen gå till utlysningar som pekats ut av regeringen som strategiska forskningsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Förutom de nya medlen finns i år cirka 700 miljoner att fördela till nya projekt och tjänster inom ämnesområdena naturvetenskap och teknikvetenskap, medicin, humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap i stora utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Nyheter

Inom de natur- och teknikvetenskapliga områdena finns ett antal nyheter i år:

  • Strategiska satsningar på energiforskning, forskning inom informations- och kommunikationsteknik (ICT) samt utlysningen av samhällets globalisering -S ett tvärvetenskapligt program.
  • Citeringsdata ska ingå i publikationslistan.
  • Lektorsanställningsbidrag har tagits bort. 
Energiforskning och ICT är två av de strategiska forskningsområdena som pekades ut i forskningspropositionen. Bidragsformen för båda utlysningarna är rambidrag, som är en särskild form av större projektbidrag. De ska med start 2009 finansiera ett antal forskargrupper under kommande fyra år.
 
Bidragen, som kommer att ligga på mellan 1,5 och 3,7 miljoner kronor (2-5 miljoner kronor inklusive indirekta kostnader), söks av enskilda forskare och kan inkludera lönekostnader.
Bidraget kan sökas parallellt med ansökan om projektbidrag eller ett redan pågående projektbidrag, men för att båda ska kunna beviljas får projektansökan inte utgöra en del av rambidraget.
 

Ingen utrustning till enskilda

Liksom tidigare år utlyser Vetenskapsrådet 2009 medel till Dyrbar vetenskaplig utrustning, Planeringsbidrag för ny infrastruktur och Stora databaser. Däremot kommer rådet inte längre att finansiera utrustning för enskilda forskare eller grupper. Läs mer nedanöppnas i nytt fönster.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.