Tentakel

Läs mer om de fyra Berzelii Centran

UPSC Centre forForestBiotechnology (UCFB)


Sveriges Lantbruksuniversitet
Umeå Plant Science Centre är en världsledande forskningsmiljö inom växtbioteknik där internationellt ledande grundforskning kopplas ihop med utveckling av framtida produkter och processer inom jord- och skogsbruk. Det nya centret UCFB ska befästa och ytterligare stärka forskningsmiljön.
Centret är ett samarbete mellan bland andra SLU, Umeå universitet, SweTree Technologies, Sveaskog, Holmen Skog och Bergvik Skog.
Kontaktperson: Ove Nilsson, SLU, Umeå.
Länk till webplats: http://www.ucfb.se/länk till annan webbplats  

EXSELENT


Stockholms universitet
Verksamheten är centrerad kring syntes av nya funktionella, porösa material. Genom samarbete mellan synteskemister, modellerare och strukturkemister ska centret framställa nanomaterial skräddarsydda för tillämpningar inom katalys samt kontrollerad adsorption och desorption.
Centret är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Ytkemiska institutet. Industripartners är en rad företag inom farmaceutisk industri samt livsmedel-, kosmetik- och kemibranscherna, bland andra AstraZeneca, Biovitrum, Perstorp och Nobel Biocare.
Kontaktperson: Xiaodong Zou, Stockholms universitet.
Länk till webplats: http://www.exselent.su.se/länk till annan webbplats

Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics


Uppsala universitet
Centret ska forska kring komplexa sjukdomar och biotekniska analysmetoder för att ge bättre förståelse av sjukdomar som Alzheimer, ALS, Parkinson, smärta och drogmissbruk. Sofistikerad laboratorieutrustning ska användas för att leta efter kombinationer av biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. Det tvärvetenskapliga samarbetet, som kombinerar forskning inom biologi, kemi, farmaci, materialvetenskap och nanoteknik, ska utveckla helt nya analysmetoder för proteinbaserad diagnostik och screening av komplexa sjukdomar.
Centret är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, GE Healthcare, AstraZeneca, Olink Bioscience, Affibody och Gyros.
Kontaktperson: Fredrik Nikolajeff, Uppsala universitet.
Länk till webplats: http://www.berzelii.uu.se/länk till annan webbplats

 

Stockholm Brain Institute Berzelii Centra


Karolinska Institutet
Genom att integrera världsledande expertis inom kognition, beräkningsmodeller och nervforskning ska centret få ökad förståelse av hjärnan. Främst läggs fokus på hjärnans interaktion av aktivitet, känsla och minne. Det ska bland annat leda till större förståelse av mekanismerna bakom, och i längden bättre prevention och behandling av, sjukdomar som ADHD, demens och schizofreni.
Tio forskargrupper på KI, KTH och Stockholms universitet ska samverka med Karolinska universitetssjukhuset, CogMed, AstraZeneca, IBM, Elekta, Carlson Research och flera mindre företag.
Kontaktperson: Hans Forsberg, KI.
Länk till webplats: http://www.stockholmbrain.se/länk till annan webbplats

Datum: 2009-03-02
Skriv ut