Tentakel

De satt i utvärderingspanelen

Den internationella panelen som gjorde första utvärderingen av Berzelii Centran bestod av dels generalister, dels ämnesexperter:

GENERALISTER (experter på samverkan mellan akademi/näringsliv):
Professor and Chair Douglas Reeve, University of Toronto, CANADA
Professor and Dean Anne H. Anderson, University of Dundee, SCOTLAND
Professor Björg Aase Sörensen, Arbejdsforskningsinstituttet, NORWAY

ÄMNESEXPERTER:
Professor Christian Büchel, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, GERMANY
Professor Yong Chen, Ecole Normale Supérieure, CNRS, FRANCE
Professor Ann Chippindale, University of Readings, ENGLAND
Professor Gitte Moos Knudsen, Copenhagen University Hospital, DENMARK
Professor Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institute, Switzerland
Professor Russel E. Morris, University of St Andrews, SCOTLAND
Professor Teemu Teeri, University of Helsinki, FINLAND
Professor Chung-Jui Tsai, University of Georgia, USA


Datum: 2009-03-02
Skriv ut