Vetenskapsrådet
"Det viktigaste är att aldrig sluta fråga."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Mars 2009 Nr 2

<span class="bldtextfoto">Foto: StockXpert</span>Vetenskapsrådet och Vinnova har gjort en första utvärdering av de fyra Berzelii Centra de gemensamt finansierar sedan 2006.

Berzelii Centran under lupp

<span class="bldtextfoto">Foto: Vinnova</span>Klicka på bilden för att läsa rapporten om Berzelii Centra.

De fyra Berzelii Centran som startades 2006 har utvärderats under hösten.
– De har kommit igång väldigt bra, men alla har något de kan förbättra, säger Erik Litborn, Vinnova, programledare för utvärderingen.
De fyra starka forskningsmiljöernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska bedriva excellent grundforskning och ha en tydlig ambition att utveckla samverkan med näringslivet, och för att på sikt leda till kommersiella tillämpningar.

Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar varje Berzelii Centra med upp till 100 miljoner kronor under en tioårsperiod. Med medfinansiering innebär det att varje center kommer att ha cirka 170 miljoner kronor i total budget.

Fyra utvärderingar

Berzelii Centra ska utvärderas vid fyra tillfällen. I höstas, 1,5 år in i projektet, gjordes en första utvärderinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av organisationen för att bedöma förutsättningarna för ett bra samarbete med industrin.
– Syftet med utvärderingen är inte att lägga ner något, utan att hjälpa centren att bli bättre och justera det som behövs, säger Erik Litborn.

Under utveckling

Generellt är det internationella utvärderingsteametöppnas i nytt fönster, som består av experter på samverkan akademi/industri och ämnesexperter, imponerade av Berzelii centrens sätt att bygga broar mellan forskning och innovation. De ser konceptet som ett bra sätt att stödja internationellt ledande forskning som är kopplad till hållbar tillväxt genom teknisk utveckling. Samtidigt poängterar de att centren fortfarande är under utveckling och vill gärna se mera samarbete i framtiden, både mellan olika forskningsfält och med industrin.

Nästa utvärdering görs efter 4,5 år, då man ska titta på den vetenskapliga produktionen. Efter 7,5 år tittar man på om den kunskap som genererats har kunnat omsättas kommersiellt. Efter tio år görs en slututvärdering.

Fotnot: De fyra Berzelii Centran är:
EXSELENTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Stockholm, som handlar om porösa material.
UCFBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Umeå Centre for Forest Biotechnology.
Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnosticslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stockholm Brain Institute Berzelii Centralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.